افق روشن
www.ofros.com

ادامه زندان رضا رخشان و ممانعت از تودیع قرار وثیقه سنگین وی

هرانا                                                                                                                 یکشنبه ٢٧ دی ۱٣٨٨


ممانعت از تودیع قرار وثیقه سنگین یک فعال کارگری

دادگستری شهرستان شوش از آزادی موقت رضا رخشان ممانعت به عمل آورد.
خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: دادگستری شهرستان شوش از تودیع قرار وثیقه یک فعال کارگری در بند ممانعت به عمل آورد.
به گزارش واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادستان شهرستان شوش برای آزادی موقت رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپه قرار وثیقه ١۵٠ میلیون تومانی صادر نموده است که از تودیع آن توسط خانواده وی نیز ممانعت به عمل می آورد.
نامبرده از سوی دادگاه عمومی و انقلاب به اتهام نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در روز ١۴ دی ماه سالجاری در محل کار خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.