افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران شرکت میلاد در دفتر مجتمع صنایع قائم رضا

خبرگزاری هرانا                                                                                                سه شنبه ١١ اسفند ۱٣٨٨

صبح روز دوشنبه ده اسفند ٧٠ نفر از کارگران شرکت میلاد از توابع مجتمع صنایع قائم رضا به دفتر این مجتمع واقع در سه راه توحید شهر اصفهان تجمع اعتراضی بر پا کردند.
خبرگزاری هرانا - صبح روز دوشنبه ده اسفند ٧٠ نفر از کارگران شرکت میلاد از توابع مجتمع صنایع قائم رضا به دفتر این مجتمع واقع در سه راه توحید شهر اصفهان مراجعه کردند و خواستار پاسخگویی مدیران آن شدند.پیش از رسیدن کارگران به دفتر شرکت ۴ مامورنیروی انتظامی و تعدادی لباس شخصی در ورودی شرکت مستقر شده بودند.
به گزارش شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، کارگران نخست به دفتر دادخواه مدیرعامل قائم رضا مراجعه کردند که وی را در محل کارش نیافتند.سپس آقایان طاهرفر عضو هیات مدیره و سهراب نژاد معاون اجرایی به گفتگو با کارگران پرداختند که موفق به اقناع آنان نشدند
در این میان ابکا عضو دیگر هیات مدیره و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دولت اصلاحات از راه رسید که کارگران با فریاد دزد آمد دزد آمد از او استقبال کردند.اشاره کارگران به تخلفات ابکا در دوران مدیریت در ذوب آهن بود که در بیش از ده مورد در دیوان عدالت اداری محکوم شناخته شد ولی به دلایل سیاسی رسیدگی کاملی به پرونده صورت نگرفت.
کارگران پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات از دفتر شرکت خارج شده و وارد خیابان شدند و به گفتگو با عابران پیاده و سرنشینان خودروهای عبوری پرداختند و مشکلات خود را با آنان مطرح کردند. در این میان پلیس به همراه حراست قائم رضا بارها از کارگران خواهش کردند که به داخل ساختمان برگردند و اعتراضات شان را در آنجا ادامه دهند که با امتناع کارگران روبرو شدند.
در نهایت حراست قائم رضا به آنان قول داد که در طی چند روز آینده ١٠٠ میلیون تومان علی الحساب به شرکت میلاد داده خواهد شد تا مطالبات کارگران را پرداخت کند و مابقی بدهی شرکت به کارگران از محل فروش وسایل وضایعات شرکت تامین خواهد شد.لازم به توضیح است که حرکت کارگران شرکت میلاد تحت تاثیر تجمع روز شنبه کارگران شرکت متک صورت گرفت و خود این کارگران در طی تجمع شان بارها این موضوع را بیان کرده و از همکاران شان درشرکت متک ستایش نمودند.
شرکت میلاد در شهرک صنعتی فولاد در شهرستان لنجان واقع است و در زمینه طراحی و ساخت سازه های فلزی فعالیت دارد.این شرکت در پی ورشکستگی ١٢٠ کارگر قراردادی را اخراج کرده و درصدد بازخرید ٨٠ کارگر رسمی خود می باشد.
کارگران رسمی اعلام کرده اند تا زمانی که تمام مطالبات شان را دریافت نکنند در محل کارشان حاضر خواهند شد ولی از کار کردن خودداری خواهند نمود. کارگران رسمی و قراردادی شرکت میلاد ٧ ماه است که حقوق نگرفته اند وشرکت در حالی به دنبال بازخرید کارگران رسمی است که پولی برای پرداخت به آنان ندارد.