افق روشن
www.ofros.com

پلمپ شرکت صنعت و معدن فولاد ابركوه و بیكاری دهها كارگر


هرانا                                                                                                         پنجشنبه ٢٦ فروردین ١٣٨٩

بنا به گزارش هرانا در پی پلمپ شركت صنعت و معدن فولاد ابرکوه كه با دستور مدیر کل سازمان محیط زیست استان هرمزگان صورت گرفت دهها كارگر و كارمند این شركت از كار بیكار شدند.
بر اساس این گزارش، در صورت طولانی شدن مدت زمان تعطیلی این شركت، شمار زیادی از خانواده های كارگران و كارمندان از حقوق و مزایای لازم برای اداره زندگی محروم خواهند بود.
به گزارش مهر، مجید وفادار مدیر کل سازمان محیط زیست استان هرمزگان فعالیت بدون مجوز را دلیل اصلی بسته شدن این شركت اعلام كرد.