افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران بخش کک سازی ذوب آهن اصفهان

هرانا                                                                                                            پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱٣٨٨

به گزارش هرانا به نقل از شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، در پی این اقدام اعتراضی کارگران بخش کک سازی ذوب آهن اصفهان که٢ ساعت به طول انجامید مهندس اشرافی مدیر این بخش در محل حاضر شد و به گفتگو با کارگران پرداخت. ایشان که به تازگی حقوق بهمن ماه و عیدی شان را دریافت کرده بودند در حرکتی اعتراضی فیش های حقوقی شان را پاره کرده و جلوی مهندس اشرافی ریختند.
کارگران در اعتراضات خود عنوان کردند که دستمزد دریافتی شان در آخر سال گذشته دو برابر دریافتی امسال بوده است و با توجه به زیان آور بودن و سختی کار در بخش کک سازی بیشترین کاهش دستمزد در حقوق کارگران این بخش صورت گرفته است.
در پایان مهندس اشرافی ضمن درخواست از کارگران برای خاتمه دادن به اعتصاب قول داد که خواسته های آنان را به اطلاع مدیران کارخانه برساند.
لازم به توضیح است در حالی که کارگران قرارداد مستقیم مجتمع فولاد مبارکه در ابتدای اسفند ماه بیش از دو میلیون تومان دریافتی شامل حقوق پاداش معوقات امسال و افزایش حقوق داشته اند هیچ یک از این موارد شامل کارگران قرارداد مستقیم در ذوب آهن اصفهان نشده است و از ابتدای اجرای قانون قرارداد مستقیم حقوق کارگران نسبت به قبل کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. در تحولی دیگر مبالغی که به عنوان عیدی به این کارگران تعلق می گیرد هم مانند کارکنان دولت پرداخت شده و این در حالی است که آنان تا کنون از هیچ یک از مزایای کارگران رسمی برخوردار نشده اند.