افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از خودکشی زنان در کردستان در طی ماههای اخیر

هرانا                                                                                                              شنبه ٢٢ اسفند ۱٣٨٨

ظرف دوماه گذشته شش زن ساکن در مناطق کردنشین ایران در اثر خودکشی فوت کرده اند. افزایش آمار خودکشی در زنان کردنشین به ویژه در منطقه کرمانشاه نگران کننده است.
خبرگزاری هرانا - عدم اجازه به فعالیتهای نهادهای مدنی در حوزه حقوق زنان در ایران به ویژه در مناطق کردنشین موجب افزایش پدیده خودکشی در میان زنان کرد شده است. همچنین فشارهای خانوادگی و محدودیت زنان ساکن در مناطق کرد از دیگر عواملی است که منجر شده زنان کرد به دامن خودکشی پناه برند.
به گزارش هرانا، هرچند که مدیر کل آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی نسبت به افزایش آمار خودکشی در میان زنان ایرانی به خصوص زنان کرد، ابراز نگرانی کرده است اما تاکنون هیچ گونه اقدام عملیاتی در جهت آسیب شناسایی این پدیده و راههای پیشگیری از آن صورت نگرفته است.
براسا این گزارش، ظرف دوماه گذشته شش زن ساکن در مناطق کردنشین به اسامی زیر اقدام به خودکشی منجر به فوت داشته اند:
گل بهار کریمی، ساکن شهرستان مریوان (محله کهنه دیو)، در مورخه ١٠/١٠/٨٨ به دلیل خودسوزی فوت می کند .
دلیله پرند فیروزی، دیگر زن کرد ساکن مریوان بوده که در تاریخ ١٩/١٠/٨٨ به دلیل خودسوزی فوت کرده است.
در ماه جاری نیز منیره خنکبوتار ،٣٠ ساله مادر یک فرزند و از توابع شهرستان مریوان به علت شکنجه های شدید از طرف همسر در تاریخ ١٧/١٢/٨٨ در بیمارستان سنندج فوت کرده است.
همچنین چنور فرامرزی ،٢٠ ساله فرزند نجم الدین ساکن یکی از روستاهای سقز در تاریخ ١۵/١٢/٨٨ به دلیل خودسوزی فوت کرده است.
بر پایه این گزارش ،آمنه صدیقی،زن مسن ساکن یکی از شهرستانهای کامیاران دارای دو فرزند در تاریخ ١٨/١٢/٨٨ اقدام به خودکشی کرده است.
فریده ، ،ساکن روستای " جژنیاوا " از توابع شهرستان مریوان ، روز چهارشنبه ١٩/١٢/٨٨ جسد بی جانش در یکی از کانالهای حفر شده پر از آب در امتداد مرز عراق و ایران ( این کانالهای توسط نیروهای انتظامی جهت انسداد مرزهای غربی و جلوگیری از ورود کالای قاچاخ به داخل حفر شده است ) توسط روستایان منطقه پیدا شده است. هنوز معلوم نیست وی اقدام به خودکشی کرده یا اتفاقی در این کانال غرق شده است.
گفتنی است ،این افراد به دلایل مشکلات خانوادگی و اجتماعی، تنها راه حل پیش رو خویش را پناه بردن به خودکشی دانسته اند و این خود گویا شدت فشار وارده بر آنها می باشد