افق روشن
www.ofros.com

ماه‌هاست حقوق و مطالبات کارگران کارخانه آزمایش مرودشت پرداخت نشده است


خبرگزاری هرانا                                                                                                      شنبه ٢٢ آبان ١٣٨٩

فرهاد سجادی سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کارخانه آزمایش مرودشت در رابطه با پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران کارخانه آزمایش مرودشت گفت: اگر مدیران این کارخانه حقوق کارگران را پرداخت نکند از طریق مجاری قانونی مشکل را برطرف می‌کند.
به گزارش مهر، وی در پاسخ به اظهارات کارگران کارخانه آزمایش که عنوان کردند برخی از اموال و تجهیزات این کارخانه به استان‌های دیگر منتقل شده و به فروش رسیده، فرماندار شهرستان مرودشت را مکلف کرد تا مانع از خروج و فروش هر وسیله‌ای از کارخانه آزمایش شود.
مرودشت در ۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد. کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی آزمایش مرودشت که از کارخانه‌های بسیار موفق در سطح کشور بود و بیش از ۱۵۰۰ کارگر داشت. کارفرمایان این کارخانه به مرور کارگران را اخراج کردند و به ۱۷۰ نفر رساندند و اکنون کارخانه ورشکسته‌ای است و بیش از ۴ ماه است که حقوق و مزایای کارگران این کارخانه پرداخت نشده است. کارگران در این رابطه روز ۹ شهریور هم تجمعی داشتند که مقامات شهرستان و استان در اجتماعشان حضور پیدا کردند ولی نتیجه‌ای عایدشان نشد.