افق روشن
www.ofros.com

محرومیت دو ماهۀ کارگران کارخانۀ آتش سو از حقوق و مزایا


خبرگزاری هرانا                                                                                             یکشنبه ٩ بهمن ماه ١٣٩٠

کارگران کارخانه‌ی "آتش سو" واقع در شهر تبریز، دو ماه است که از دریافت هرگونه حقوق و مزایا محروم مانده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارخانه‌ی آتش سو در حال حاضر ۳۰ کارگر و پرسنل دارد که کارفرما از پرداخت حقوق معوقه‌ی ایشان سرباز می‌زند.
این در حالیست که از سال ۱۳۸۶ تاکنون بیش از ۴۷۰ تن از کارگران این شرکت به بهانه‌های واهی توسط کارفرما اخراج شده‌اند.
گفتنی ست که شرکت آتش سو یکی از تولید کنندگان لوازم گازسوز در ایران است که در شهرک مرزداران تبریز واقع شده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بخش د ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی کارگران‌ به رسمیت شناخته شود.
• بخش الف ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: اجرتی که‌ لااقل‌ مزایای‌ کافی‌ برای‌ کارگران و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق، محیا می‌کند؛ ‌به رسمیت شناخته شود.
• بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.
• بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.