افق روشن
www.ofros.com

قرار بازداشت رضا شهابی به مدت دوماه دیگر تمدید شد


خبرگزاری هرانا                                                                                                سه شنبه ٢٦ مرداد ١٣٨٩

قرار بازداشت موقت رضا شهابی، از فعالین کارگری و مسئول مالی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.
روز یکشنبه ٢۴ مردادماه رضا شهابی طی تماس کوتاهی که با خانواده اش داشت به آن ها اطلاع داد که مدت بازداشت او را برای ٢ ماه دیگر تمدید کرده اند.
به گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، این فعال سندیکایی هم چنین به خانواده اش گفته است که او را به بند عمومی منتقل کرده اند ولی بدلیل کوتاه بودن مدت تماس نتوانست مشخص کند که منظور او از بند عمومی انتقال به سلول های چند نفره بند ٢٠٩ زندان اوین است که بازجویان وزارت اطلاعات به آن بند عمومی اطلاق می کنند؛ می باشد و یا اینکه به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شده است.
رضا شهابی ٢٢ خرداد ماه سال جاری در حالی که مشغول بکار بود توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد و تاکنون ممنوع الملاقات بوده است و تنها موفق به برقراری چند تماس کوتاه با خانواده ی خود شده است. بازداشت رضا شهابی اعتراضات گسترده ی سندیکاهایی بین المللی را در پی داشته است.