افق روشن
www.ofros.com

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: فعالان کارگری را آزاد کنید


خبرگزاری هرانا                                                                                            یکشنبه ٢ بهمن ماه ١٣٩٠

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای در رابطه با بازداشت‌های اخير فعالان کارگری در ايران خواهان آزادی فوری و بی‌قيد و شرط آن‌ها شد.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، در بيانيه خود نوشته است که از طريق جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) از دستگيری‌های اخير و آزار و تعقيب چندين فعال سنديکايی مطلع شده است.
به گزارش رادیو زمانه، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه به بازداشت شاهرخ زمانی؛ محمد جراحی؛ نيما پوريعقوب؛ ساسان واهبی‌وش؛ شيث امانی؛ صديق کريمی؛ شريف ساعدپناه؛ مظفر صالح‌نيا؛ ميثم نجاتی عارف؛ ابراهيم مددی؛ رضا شهابی؛ محمد حسينی و مهدی فراحی شانديز که بيشتر آنان در دی‌ماه سال جاری بازداشت شده‌‌اند اشاره کرده است.
در هفته اخير به‌ويژه در استان‌های آذربايجان شرقی و کردستان چند تن از فعالان کارگری بازداشت شدند. شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو عضو کميته پی‌گيری ايجاد تشکل‌های کارگری در تبريز، در روزهای ۲۵ و ۲۸ دی‌ماه و شيث امانی، شريف ساعدپناه و مظفر صالح‌نيا ار فعلان سنديکايی نيز به‌ترتيب در روزهای ۲۶، ۱۸ و ۱۵ دی‌ماه در سنندج بازداشت شدند.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر گفته است مسئولان قضائی ايران تحت هر شرايطی سلامت روحی و جسمانی بازداشت‌شدگان و تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده‌هايشان را در ايران تضمين کنند.
اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين بازداشت اين فعالان را "خودسرانه و به قصد تنبيه فعاليت حقوق بشری" دانسته و خواهان آزادی فوری و بی‌قيد و شرط آن‌ها شده است.
در اين بيانيه افزوده شده است که مقام‌های قضائی ايران بايد به هر گونه آزار و اذيت اين بازداشت‌شدگان و تمام مدافعان حقوق بشر پايان دهند.
اين نهاد آورده است مسئولان قضائی ايران "در هر شرايطی" بايد اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، رعايت کنند.
اين اعلاميه در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده و در آن آمده است: "همه افراد حق دارند به‌صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين‌المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی‌ها فعاليت کنند."
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشردر پايان متذکر شده است که ايران بايد به پيمان‌های بين‌المللی حقوق بشر و موازين بين‌المللی که به آن‌ها متعهد است پايبند بماند و رعايت آن‌ها را تضمين کند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.