افق روشن
www.ofros.com

اخراج ۵۵۰ تن از پرسنل مهندسی دو شرکت مهم نفتی تا پایان سال

هرانا                                                                                                             چهارشنبه ۵ اسفند ۱٣٨٨

شرکت‌های مهندسی سازه و ناموران، دو شرکت مهم نفتی که بدنبال سیاست‌های غلط دولت در آستانه ورشکستگی قرار دارند، بدلیل زیان مالی درصدد اخراج ۵۵۰ تن از پرسنل مهندسی خود، تا پایان سال جاری، هستند.
خبرگزاری هرانا- این دو شرکت بزرگ طراحی و مهندسی در صنعت نفت و گاز کشور، برای کاهش زیان مالی خود، در مرحله اول حدود ۵۵٠ تن از پرسنل مهندسی را در معرض اخراج در پایان سال، قرار داده‌اند.
به گزارش کلمه، بدنبال سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و انحصارگرایی شرکت‌های زیرمجموعه خاتم‌الانبیاء در اجرای پروژه‌های نفتی، شرکت‌های مهندسی سازه و ناموران، بعنوان دو شرکت بزرگ طراحی و مهندسی و باسابقه در ایران، بدلیل عدم پرداخت بدهی‌شان از طرف کارفرماهای دولتی و عدم وجود پروژه فعال جدید در صنعت نفت و گاز کشور، جهت عقد قرارداد، در آستانه زیان مالی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
بنابراین این دو شرکت با داشتن چندین هزار پرسنل مهندسی و فنی، جهت کاهش زیان خود، شروع به عدم تمدید قرارداد پرسنلی عده‌ای از کارشناسان خود با اعلام قبلی نموده است و در مرحله اول شرکت ناموران ۱۵۰ نفر و شرکت سازه ۴۰۰ نفر را در معرض اخراج در پایان سال قرار داده است.