افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و تجمع کارگران خرم‌آباد مقابل استانداری لرستان

هرانا - اشتراک                                                                                                     یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨


پایان اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان

با قول و مساعدت مسئولین کارگران معترض ذوب آهن اصفهان بر سر کارهای خود حاضر شدند.
خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: روز سه شنبه ٢٩ دی ماه در حالی که اعتصاب رانندگان کامیون شرکت احیاگستران اسپادان ذوب آهن اصفهان وارد چهارمین روز خود شده بود آقایان وکیلی مدیر حراست میرلوحی رییس انتظامات و کریمی از دیسپاچرکل ذوب آهن به میان رانندگان آمدند و قول دادند که حقوق آبان در چهارشنبه و حقوق آذرماه در شنبه هفته آینده پرداخت شود. در مورد تبدیل وضعیت قرارداد رانندگان به قرارداد مستقیم با ذوب آهن نیز قول پیگیری داده شد.
به گزارش شورای کارگران ذوب آهن، بعد از صحبت این مسئولان رانندگان از شیفت عصرکاری سه شنبه کار خود را از سر گرفتند و در صبح چهارشنبه حقوق هر دوماه پرداخت گردید.
در تحولی دیگر در روز سه شنبه رانندگان لیفتراک و لودر شرکت رسول ماشین در قسمت موسوم به ٦٠٠ ذوب آهن برای چندین ساعت دست به اعتصاب زدند که با حضور مسئولان شرکت وقول پرداخت حقوق آبان ماه تا آخر همین هفته رانندگان بر سر کار باز گشتند.

---------------------------

تجمع کارگران خرم‌آباد مقابل استانداری لرستان

بیش از ١٢٠ نفر از کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق به آن‌ها در ماهماه گذشته مقابل استانداری لرستان تجمع کردند.
به گزارش پایگاه خبری سفیر، کارگران شرکت پارسیلون خرم‌آباد در این تجمعآرام عنوان کردند که بیش از یک سال است که حق بیمه کارگری، عیدی و سایرمزایا را دریافت نکردند. اشتراک ١/٢٠/٢٠١٠