افق روشن
www.ofros.com

تحصن، اعتصاب و تجمع اعتراضی كارگران ایران خودرو


هرانا - ایران خبــر                                                                                            پنجشنبه ٧ بهمن ١٣٨٩


تحصن و اعتصاب کارگران ایران خودرو

خبرگزاری هرانا - در پی حادثه مرگبار در شرکت ایران خودرو که بر اثر فشار کاری وارده بر یکی از کارگران بوقوع پیوست، و منجر به مرگ چند تن از كارگران آن شركت شد، فضای كارخانه همچنان به شدت ملتهب بوده و کارگران معترض در تحصن به سر می برند.
کارگران "فلزکار مکانیک" در این باره گزارش داده اند که كارگران معترض كه علت اصلی این حادثه را اضافه كاری اجباری می دانند، حاضر به ترك كارخانه نشده و همچنان در فضای كارخانه ایران خودرو متحصن هستند.
این در حالی است كه از دیروز، شش بهمن ماه، مسئولان كارخانه با اعلام عزای عمومی اقدام به تعطیلی كارخانه كرده كه این تعطیلی امروز هم ادامه دارد و به این ترتیب از ورود دیگر كارگران به كارخانه جلوگیری شده و مانع از پیوستن آنها به جمع متحصنین گشته اند.
همچنین هنوز اجساد كارگران كشته شده به خانواده هایشان تحویل نشده است. امروز قرار است تعداد ٢٧ نفر از نمایندگان منتخب كارگران در دیداری با وزیر صنایع، خواستار پاسخگویی وی باشند.
گفتنی است مسئولین کارخانه ایران خودرو یکی از کارگران شیفت شب کارخانه را که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کرد، با وجود بیماری شدید، در روز تعطیل (سه شنبه - اربعین) مجبور به کار کرده بودند و این کارگر پس از اینکه با وضعیت جسمانی بسیار سخت، چند سرویس را انجام داد، با خودرو به کارگرانی که برای زدن کارتِ ساعت در محلی جمع شده بودند، برخورد کرد که در نتیجه گروه زیادی کشته و زخمی شدند. تجمع اعتراضی کارگران شرکت ایران خودرو نسبت به این مسئله و مطالبه آنها جهت پاسخ خواهی از مسئولین شرکت، با برخورد خشونت بار نیروهای امنیتیِ مستقر در محل مواجه شده بود.

----------------------

تجمع اعتراضی كارگران ایران خودرو

آژانس ایران خبــر: امروز از ساعت هفت صبح ۴ هزار نفر از كارگران كارخانه ایران خودرو درمحوطه این كارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند .كارگران دراین تجمع ،مدیرعامل كارخانه , مهندس نجم الدین را مورد سؤال قرار دادندكه:” علت اینهمه ظلم وفشاری كه بركارگران وارد میاورید چیست وچرا ما حتی روز اربعین هم بایدسر كار بیاییم ونه زمان استراحت داریم ونه امنیت شغلی ونه تامین معاش وزندگی”.
مدیر عامل جوابی برای كارگران نداشته و سعی در ساده سازی مساله و اینكه كشته شدن ١٠ نفر از كارگران درروز اربعین فقط یك حادثه ساده بوده داشته است، او تلاش داشت كه با وعده و وعید دادن قول رسیدگی كارگران را مجبور به رفتن بر سر كار كند.
این تجمع در ساعت ده صبح تمام شد و متعاقبا حدود ٢٠٠٠ كارگر جهت تشییع به بهشت زهرا رفتند .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۶ بهمن ۱۳۸۹برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱