افق روشن
www.ofros.com

گرسنگی کارگران و تصویب طرح ٢٠ میلیون دلاری - بازداشتگاه مخفی در كرمانشاه

آژانس ایران خبر                                                                                  پنجشنبه ۵ شهریور ۱٣٨٨


کارگران از گرسنگی می میرند و مجلس

طرح ٢٠ میلیون دلاری برای افشای جنایات آمریکا تصویب می کند

نامه دریافتی :
قشرضعیف جامعه در این روزها با رشد فزاینده ی قیمت ها، اخراج ها و ورشکستگی های شرکت های دولتی دست و پنجه نرم می کنند و آقایان به اصطلاح نمایندگان مردم طرح ٢٠ میلیون دلاری برای افشای جنایت تصویب می کنند.اینان چه می دانند که کارگران چه دردی می شکند ؟شکمشان سیر و آخورشان پر است و اگر من و شما از گرسنگی هم بمیریم به هیچ کس بر نمی خورد، تنها چیزی که خواب آسوده این خفتگان همیشگی را کمی آشفته می کند، محکوم کردن اقدامات به اصطلاح ضد بشری در کشورهای غربی است , در حالی که روزانه خبرهای زیادی در روزنامه ها از مرگ کارگران به دلیل نبود ایمنی ،خودکشی آنها به علت نپرداختن دستمزدها و دیگر مشکلات معیشتی این قشر زحمت کش منتشر می شود و هر کدام از آنها دردی جانکاه و مصیبتی عظیم به شمار می رود. با این حال نه دولت و نه به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس هیچ یک سعی در حل معضلات و مشکلات این قشر که بخش وسیعی از جامعه ما را تشکیل می دهند، نداشته و در مقابل برای افشای اقدامات به گفته خودشان جنایت آمیز آمریکا بودجه چند ده میلیون دلاری اختصاص می دهند. براستی کدامیک واجب تر است؛ حل مشکلات معیشتی مردم یا افشای به اصطلاح اینان ”جنایات آمریکا؟؟؟”

بازداشتگاه مخفی در كرمانشاه

بنا به خبردریافتی باشروع اعتراضات مردمی علیه دولت كودتا، حكومت ایران یك بازداشتگاه مخفی دركرمانشاه دایر كرده است. این بازداشتگاه درزیر زمین بسیج میدان نفت کرمانشاه قراردارد. بازداشت شدگان را باچشم بسته به آنجا منتقل میكنند. هیچكس به آنجا تردد نمیكند و اطلاعات مربوط به این بازداشتگاه را بسیار مخفی نگه داشته اند، حتی شكنجه گران هم ازآنجا جابجا نمی شوند. گفته می شود که فرزاد کمانگر هم در این شكنجه گاه به شدت شکنجه شده بود

آژانس ایران خبر - ۴/۶/۱۳۸۸