افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از چند کارخانه بحران زده در شهر صنعتی قزوین


گروهی از کارگران                                                                                               جمعه ١۷ تیرماه ١٣٩٠

پاژنگ

این کارخانه در شهر صنعتی لیای قزوین قرار دارد. کارخانه متعلق به بخش خصوصی و مالک آن فردی به نام حاج مهدی میری است. گفته می شود از عوامل اطلاعات است. کارخانه، موتورسیکلت های ٢۵٠ و ١۵٠ تولید می کند. البته قطعات این موتورسیکلت ها از چین وارد و در اینجا مونتاژ می شود. در حال حاضر ٢٨ کارگر در کارخانه مشغول کارند، که سال گذشته ٢۵٠ نفر بودند و ابتدا به ٧٠ و اکنون به ٢٨ نفر رسیده اند. سطح تولید کارخانه پایین آمده است. کارفرما می گوید لوازم و قطعات وارداتی گران شده و در نتیجه سطح تولید کارخانه را پائین آورده است. به همین دلیل، تعداد زیادی از کارگران در طول سال گذشته (١٣٨٩) اخراج شده اند. بیش از ٨ ماه است که کارگران مطالبات معوقه شامل دستمزد و مزایا و پاداش پایان سال را طلبکار هستند. به تازگی در اواخر خرداد ماه کارفرما به هریک از کارگران مبلغ ٢ میلیون تومان پرداخت کرده که فقط بخشی از مطالبات معوقه کارگران است، زیرا هر یک از کارگران در حدود ۵ الی ٦ میلیون تومان طلبکارند. کارخانه سرویس ایاب و ذهاب دارد اما از سرویس نهارخوری خبری نیست.
لازم به ذکر است که کارگران در طول این ٨ ماه جهت دریافت مطالبات معوقه به نهادهای دولتی مانند استانداری، فرمانداری، صنایع و معادن و حتی بانک طرف حساب با حاج میری مراجعه کرده اما نتیجه نگرفته اند. حاج مهدی میری از بانک های مختلف وام های چند صد میلیونی و حتی ٣٠ میلیاردی گرفته که تا کنون بازپرداخت وامها را به تعویق انداخته است. وی جزء لیست بدهکاران بزرگ وام در ایران است. او با دریافت این وام ها و سرمایه گذاری آن در بخش ساخت و ساز و برج سازی چه در ایران و چه در فرانسه و راه اندازی کارخانه تولید موتورسیکلت در مراکش توانسته به ثروت هنگفتی برسد و با حاصل دسترنج کارگران برای خود اعتبار مالی عظیمی به وجود آورده است. (راستی چه نظامی چنین حاشیه امنی برای این نوع از چپاول برایش فراهم کرده است؟) کارگران دارای سابقه کار از یک تا یازده سال هستند. همگی با قرارداد موقت کار می کنند و قراردادهایشان هر سه ماه یکبار تمدید می شود.

تاژ

کارخانه تاژ که در شهر صنعتی البرز قزوین قراردارد و مواد شوینده تولید می کند همچنان در بحران به سر می برد. در سال گذشته (١٣٨٩ ) ٢٠٠٠ کارگر قرارداد موقت در آن مشغول به کار بودند که ١٢٠٠ نفرشان اخراج شده و در حدود ٨٠٠ کارگر باقی مانده اند. به طور متوالی در مقابل نهادهای دولتی از قبیل استانداری تجمع می کنند و خواستار رسیدگی به وضعیت شان هستند. کارفرما و مالک کارخانه تاژ فردی به نام عابدی است.

پارس

این کارخانه در شهر صنعتی البرز قرار دارد و تولید کننده وسایل و لوازم خانگی است. با بحران روبروست و در حال تعطیل کامل است . کارخانه متعلق به بخش خصوصی است. کارگران کارخانه در بحران بیکار شدن به سر می برند.

سس مهرام

این کارخانه متعلق به بخش خصوصی است و در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. کاملاً تعطیل شده و کارگران آن اخراج شده اند.

نقش ایران

این کارخانه در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. فرش ماشینی تولید می کرد اما تعطیل شد . کارخانه وابسته به بخش خصوصی است و کارگران بیکارشده برای پیگیری وضعیت شان به اداره صنایع و معادن و استانداری مراجعه می کنند.

کوک تم

کارخانه در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. در بحران به سر می برد و کارگرانش در معرض اخراج و تعطیل شدن کارخانه قرار دارند. این کارخانه نیز به بخش خصوصی تعلق دارد.

گروهی از کارگران شهر صنعتی قزوین - ١٦ تیر ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری