افق روشن
www.ofros.com

رشت - صعود سراسری گروه های

کوهنوردی کارگران ایران به ارتفاعات ماسوله، للندیز


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                        پنجشنبه ١١ اسفند ماه ١٣٩٠

گروه های کوهنوردی کارگری از سراسر استانهای ایران در روز پنجشنبه ٢٧/١١/٩٠ به رشت وارد شده و در مهمانسرای ورزشی کارگری واقع در سپید کنار انزلی در سنگاچین مستقر شدند . این گروه های کوهنوردی کارگری صبح روز جمعه ٢٨/١١/٩٠ بطرف ماسوله حرکت کرده و حدود ساعت ٨ صبح بطرف ارتفاعات ماسوله در روزی آفتابی صعود کردند البته قرار بود این صعود به طرف "قله شاه معلم" با ارتفاع سه هزار و ۵٠ متری انجام بگیرد اما با توجه به کمبود وقت به دامنه های کله قندی در ارتفاعات للندیز محدود شد . هیئت کوهنوردی کارگری گیلان با تمام توان خود در خدمت کوهنوردان کارگر و هم طبقه ای هایشان از سراسر ایران قرار گرفت . در پایان به هر یک از کارگران کوهنورد جایزه ای به رسم یادبود داده شد . گفتنی است هیئت کوهنوردی کارگری گیلان پس از انحلال اجباری در سال ٨٣ اینک در حدود پانزده ماهست که علیرغم کارشکنی های مختلف فعال شده است.
سوال ما از "پهلوان" مسئول ورزش کارگری گیلان این است ، چه میزان بودجه برای ورزش کارگری استان گیلان در نظر گرفته شده و سهمیه شهرستان های استان از این بودجه چگونه مشخص و هزینه می شود ؟
وچرا بیلان و ترازنامه آن را برای کارگران ورزشکار و ورزشدوست منتشر نمی کنید گویا بخش زیاد آن توسط حضرات هاپولی می شود . زیرا ورزش کارگری استان گیلان بشدت در فقر بسر می برد .چه کسی پاسخگو است ؟

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان