افق روشن
www.ofros.com

سه گزارش کارگری از رشت


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                              جمعه ٩ اردیبهشت ١٣٩٠

شرکت خدماتی شهر باران

این شرکت پیمانکار وابسته به بخش خصوصی است و یکی از شرکت های طرف قرارداد با شهرداری رشت منطقه (١) ناحیه ٢ رشتیان است. کارفرمای شرکت فردی ضدکارگر به نام کارپور است که قبلا شهردار یکی از شهرداری های مناطق رشت بوده. این کارگران پیشتر تحت پوشش شرکت سبز زیور به کارفرمایی جمشیدی ضدکارگر بودند که وی یک سال اضافه کاری ماهیانه ٢٠٠ هزار تومان کارگران را بالا کشید و در رفت. درحال حاضر ١۵٠ کارگر خدمات شهری تحت پوشش شرکت «شهر باران» قرار دارند و همگی این کارگران قراردادی هستند که قرارداد آن ها ماهیانه تمدید می شود. این کارگران از ١/۵ تا ١٦ سال سابقه کار دارند. پایه حقوق سال گذشته (٨٩) ٣٠٣ هزار تومان بود که با اضافه کاری به ۴٠٨ هزار تومان می رسید. کارگران پایان سال گذشته کلیه حقوق و مزایا و عیدی و پاداش آخر سال را از شرکت «شهرباران» را دریافت کردند. اما از آغاز سال ٩٠ تا کنون هنوز دیناری بابت فروردین ماه دریافت نکرده اند و پایه حقوقی شان برای سال جاری هنوز مشخص نیست. ساعت کار کارگران از ۵ صبح تا ١ بعدازظهر است. یکی از مشکلات کارگران این است که به بهانه ای کوچک برایشان غیبت رد کرده و جریمه می شوند. حتی اگر کارگری گواهی پزشکی هم بیاورد توجهی بدان نمی شود و جریمه و غیبت به قوت خود باقی است. پورکار که قبلاً در شهرداری کار می کرد توسط دار و دسته قاسمی رئیس شورای شهر رشت با رشوه در شهرداری سرسپرده نظام بوده و به دلیل خوش رقصی ها و خوش خدمتی هایش در سرکوب کارگران شهرداری توانست تا مقام شهرداری منطقه ای در رشت هم برسد. گفتنی است شکایات مکرر کارگران به شورای شهر و شهرداری رشت تاثیری نداشته. با توجه به این که قرار شد شرکت های پیمانکاری منحل شود کارگران هنوز سرنوشتشان دستخوش قراردادهای یکماهه و سودجویی این عوامل سرمایه داری است.

**************

کارخانه نساجی پوشش

این کارخانه در کیلومتر ٣ جاده رشت - انزلی قراردارد. در حال حاضر ١١۵ کارگر در این کارخانه تعطیل به سر می برند، در حالی که در گذشته نه چندان دور بیش از ۵٠٠٠ کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودند که پس از سال ها مبارزه اخراج، بازخرید و بازنشسته شدند. این ١١۵ کارگر همگی استخدامی دائم هستند و در حدود ٦ نفر که شامل یک وکیل و ۵ برق کار می شوند قراردادی هستند. قابل ذکر است که ما در گذشته گزارشات مختلفی از سیر مبارزات کارگران پوشش ارائه کرده ایم. کارخانه پوشش تحت مالکیت بانک صنعت و معدن بوده و ٩٨ درصد سهام آن در اختیار شرکت آتیه دماوند است. کارخانه تعطیل پوشش در حال حاضر تولید ندارد و بانک صنعت و معدن حقوق کارگران را با تاخیر هر ماه به آن ها پرداخت می کند. پایه حقوق کارگران همان حداقل دستمزد مصوب اداره کار است. کارگران کارخانه پوشش فاقد سرویس ایاب و ذهاب هستند و با هزینه شخصی خود را به کارخانه می رسانند. ساعت حضور در کارخانه از ٢۵/٨ صبح و پایان آن ٤ بعدازظهر است. در کارخانه سالن غذاخوری وجود ندارد.

**************

کارخانه ریسندگی و بافندگی فومنات

گفتنی است شرکت آتیه دماوند کارخانه تعطیل شده ریسندگی و بافندگی فومنات را خریداری کرده و ٧ نفر از کارگران نگهبان آن را به شکل قراردادی تحت پوشش خود در آورده است. کارخانه فومنات در کیلومتر 5 جاده رشت فومن قرار دارد. کارخانه دارای دستگاه های ریسندگی و بافندگی و زمینی به مساحت ١٠ هکتار است. قرار است با استفاده از این دستگاه ها و ماشین های تولید، کارخانه پوشش احیا و راه اندازی شود و به تولید برسد.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

٨ اردیبهشت ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری