افق روشن
www.ofros.com

گزارش از ثمین و نیل آبی زرجوب


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                  جمعه ٢٢ بهمن ١٣٨٩


کارخانه ثمین

این کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است. وابسته به بخش خصوصی است ومالک آن فردی به نام حاجی قلمزن اهل اصفهان است. مدیر داخلی کارخانه فردی ضدکارگر به نام شادروان است . کارگران کارخانه در سه شیفت کار می کنند. در حال حاضر ١٢٠ کارگر در کارخانه مشغول به کار هستند که همه قراردادی اند. این کارگران توسط شرکت های کاریابی به کارخانه معرفی می شوند. این شرکت ها همان طور که می دانید درصد خود را هم از کارفرما می گیرند هم از کارگر. لازم به یادآوری است که در دو سال گذشته تعداد کارگران این کارخانه از ٢۵٠ نفر به ١٢٠ نفر رسیده است. محصول کارخانه تولید پلاستیک و کیسه های نایلونی است. دستمزد ناچیز کارگران همیشه با یک ماه تاخیر پرداخت می شود. کارگران دارای سرویس ایاب و ذهاب هستند ولی از سالن غذاخوری خبری نیست. دستمزد کارگران طبق مصوبه وزارت کار است، اما آنچه که به دستشان می رسد خیلی کمتر از آن است. به همین دلیل، کارگران مجبور به اضافه کاری می شوند. کارگران تشکل کارگری ندارند. تمامی این عوامل باعث شده که کارگران تن به استثمار شدید و بی حقوقی کامل بدهند و مثل آب خوردن قراردادهایشان فسخ و از کارخانه اخراج شوند.

*************

نیل آبی زرجوب

مطالبات معوقه کارگران شهرداری از شرکت سبز زیور

شرکت خدماتی نیل آبی زرجوب جایگزین شرکت خدماتی سبز زیور شد. همان طور که در گزارش های قبلی ذکر کرده ایم، شرکت خدماتی سبز زیور با بستن قرارداد در یک سال گذشته ، دی ماه ٨٨ الی دی ماه ٨٩ ، با شهرداری منطقه یک کارگران خدمات شهری را تحت استثمار خود در آورد . شرکت سبز زیور متعلق به فردی ضدکارگر به نام جمشیدی اهل کرج بود. وی تمام اضافه کاری های کارگران را، که در حدود ماهی ١۵٠ هزار الی ٢٠٠ هزار تومان می شد، بالا کشید. در طول این مدت، کارگری نیز به نام علی خوشبخت در حین کار شبانه جمع آوری زباله به علت افتادن سیم کابل مخابرات در گردنش به کف آسفالت سقوط کرد و کشته شد . خانواده علی خوشبخت هنوز نتوانسته اند خون بهای سرپرست خانواده شان را از این شرکت بگیرند و در راهروهای دادگاه های سرمایه داری سرگردانند. البته شرکت سبز زیور لطف فرموده و داماد علی خوشبخت را به جای وی به سر کار برده است.
اما در مورد شرکت خدماتی نیل آبی زرجوب. این شرکت متعلق به فردی به نام نصرتی اهل اباتر از توابع صومعه سرا است، که با اعمال نفوذ و به راه انداختن پارتی بازی در شورای شهر و شهرداری رشت توانست در این مناقصه برنده شود. در حالی که کارگران زحمتکش شهرداری هنوز عیدی و مزایای خود را از سال گذشته، که به طور متوسط از ٢۵٠ الی ٣٠٠ هزار تومان است، دریافت نکرده اند، نصرتی پرداخت آن را به مالک شرکت سبز زیور یعنی جمشیدی محول می کند. در این میان، به رغم اعتراضات مکرر کارگران نه شورای شهر و نه شهرداری رشت هیچ کدام کوچک ترین اقدامی نکرده اند. در سال گذشته، هرگاه کارگران اعتراض کردند یا اخراج شدند یا تعلیق از کار. در حال حاضر حدود ٢٠٠ کارگر خدماتی شهرداری تحت پوشش شرکت خدماتی نیل آبی زرجوب کار می کنند.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

٢١ بهمن ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری