افق روشن
www.ofros.com

گزارش کوتاه از عمران البرز و نوپوش


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                              جمعه ٢١ مرداد ماه ١٣٩٠

عمران البرز
این کارگاه تولید کننده فرآورده های بتونی مانند سنگ بلوک ، تیرچه و بتون های آماده است و در جاده فلکده - رشت بغل زمین فوتبال میرزا کوچک خان قرار دارد. کارگاه متعلق به بخش خصوصی و سهامدار عمده آن فردی به نام فراهانی است. بهاردوست سهامدار دیگر این شرکت مدیرعامل است. ساعت کار روزانه از ٨ صبح شروع می شود و ٨ ساعت است، البته اضافه کاری اجباری هم وجود دارد. قبلاً شیفت کار روزانه ١٢ ساعت بود. در حال حاضر دستمزد کارگران با مزایا ماهیانه ۴٠٠ هزارتومان است که قبلاً ٦٠٠ الی ٧٠٠ هزار تومان بود. تعداد کارگران ٧٠ نفر است که همگی با قرارداد موقت کار می کنند. بیشتر کارگران از اهالی اطراف مانند فلکده، رشت، جیرده، آقاسید شریف و ... هستند.

نوپوش
در گزارش قبلی از کارخانه دوزندگی نوپوش، خبر اعتصاب کارگران نوپوش را به اطلاعتان رساندیم. طبق آخرین خبر قرار بود که شفایی مدیر عامل ضدکارگر در تاریخ ۵/۵/١٣٩٠ بخش دیگری از مطالبات معوقه ٨ ماه دستمزد کارگران و عیدی و پاداش و مزایای پایان سال های ٨٨ و ٨٩ را به کارگران بپردازد که در تاریخ مذکور شفایی ضدکارگر به هریک از ٢۵٠ کارگر که بیشترشان زن و سرپرست خانوار هستند نفری حدود ٣٠٠ هزار تومان پرداخت کرد و هنوز کلیه مطالبات معوقه کارگران به جای خود باقی است. علیرغم مقاومت کارگران و اعتصاب ٢٠ روزه آنان در تیرماه، کارفرما فقط وعده سرخرمن داده است و کارگران به علت فشار مالی برای تامین حداقل معیشت زندگی مجبور به کار شده اند. یادآوری می کنیم که این کارخانه وابسته به کارخانه نساجی ایران برک و متعلق به بخش خصوصی است. محصولات کارخانه کت و شلوار و پیراهن از پارچه های تولید شده در نساجی ایران برک است. کارگران همگی با قرارداد موقت کار می کنند.
پیشنهاد ما فعالان ضدسرمایه داری به کارگران شریف و آگاه و مبارز نوپوش این است که از طریق مجمع عمومی دست به تشکیل شورای انقلابی کارگری بزنند. ما از کارگران کارخانه های دیگر چه در شهر صنعتی رشت و چه سایر کارخانه های گیلان و ایران صمیمانه می خواهیم از کارگران نوپوش و خواسته های برحق شان حمایت کنند، خبر اعتصاب آنان را به گوش دیگران برسانند و تجربیاتشان را در اختیار این کارگران مبارز قرار دهند.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ١٩ مرداد ١٣٩٠