افق روشن
www.ofros.com

کشته شدن دو کارگر راه سازی در

روستای "یال رود" در شهرستان نور مازندران


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                              پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٨٩

روز دوشنبه ٢٣/١٢/٨٩ کارگران یک شرکت راه سازی پیمانکار اداره راه مازندران در روستای "یال رود" در شهرستان نور مشغول کار بودند که این شرکت اقدام به انفجار برای تخریب کوه کرد. بر اثر این انفجار ، ریزش بهمن رخ داد که در نتیجه آن ده نفر از کارگران این شرکت در زیر بهمن مدفون شدند. امدادگران جمعیت هلال احمر به علت ریزش برف و سرما با پای پیاده خود را به محل حادثه در ارتفاعات کوهستانی رساندند و پس از هشت ساعت تلاش به کمک "سگهای زنده یاب" هشت کارگر را نجات دادند. دوکارگر دیگر این شرکت در این حادثه به علت سرمای شدید زیر بهمن کشته شدند.
ما فعالان ضدسرمایه داری، کارفرما و پیمانکار خاطی شرکت راه سازی و در مجموع نظام سرمایه داری را به علت عدم رعایت مسایل ایمنی و ارزش قائل نشدن برای جان کارگران مقصر و قاتل این دو کارگر می دانیم.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

٢۵ اسفند ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری