افق روشن
www.ofros.com

خودکشی و اخراج کارگران در گیلان


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                              چهارشنبه ٢٢ دیماه ١٣٨٩

خودکشی یک کارگر جوان سعید پیامی کارگر جوانی که ١٧ سال بیشتر نداشت خود را به دار آویخت. این حادثه شنبه شب ١٧/١٠/٨٩ اتفاق افتاد. سعید کارگر یک گل فروشی بود. وی از اهالی کوی حسینی بود، محله ای کارگر نشین در رشت. پدر وی فریدون پیامی کارگر مکانیک بود که در حدود ۴ سال پیش به علت حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شد، که اکنون دوران محکومیتش را در زندان لاکان می گذراند. فریدون را که مکانیک ورزیده ای بود بیشتر رانندگان خط رشت - تهران خوب می شناسند، زیرا نه تنها مکانیک کارکشته ای بود بلکه در بیشتر مواقع از رانندگان اجرت ناچیزی می گرفت. وی به مرور زمان معتاد شد. کوی حسینی به شدت آلوده به مواد مخدر و بزهکاری است. هر از گاهی اهالی محله از مرگ جوانان خود بر اثر مصرف مواد مخدر مطلع می شوند و فرزندان پرپرشده خود را به خاک می سپارند. فریدون نیز خود قربانی همین فرهنگ و رفتار اجتماعی است. وی دارای ٧ فرزند، ٦ پسر و یک دختر معلول، است. ۴ تن از پسران وی آلوده به مواد مخدر هستند و ٢ پسر دیگر یکی کارگر نجار است و دیگری همین سعید بود که در گل فروشی کار می کرد.
روز خاک سپاری سعید در یک شنبه ١٩/١٠/٨٩، سه مامور فریدون را با دست بند از زندان لاکان آوردند و پس از ختم مراسم او را دوباره به زندان بردند. این خانواده کارگری نمونه کوچکی از قربانیان نظام سرمایه داری و جهنم آفریده شده توسط این نظام است. وجود باندهای مافیایی توزیع مواد مخدر و فحشا و سرقت در استان گیلان بیداد می کند. این همان امنیت سرمایه داری است. این جهنم به ویژه قربانگاه جوانان بیکار است.

اخراج کارگران پارسا سوله

این کارخانه وابسته به بخش خصوصی و متعلق به ابراهیم بخشنده است. کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است. در حال حاضر حدود صد کارگر در این کارخانه مشغول به کارند. تولیدات کارخانه سوله و قطعات پل است. زمان کار کارگران ٨ صبح تا ۴ بعد از ظهر است. کارخانه سرویس ایاب و ذهاب دارد و یک وعده غذا آن هم صبحانه می دهد و کارگران نهار را با خود از خانه می آورند . دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار است و کلیه کارگران قراردادی هستند. بخشنده آهن آلات مورد نیاز خود را از کشورهای اوکراین و روسیه وارد می کند . این عنصر ضدکارگر در ماه گذشته ٢٣ تن از کارگران کارخانه را به بهانه تحریم و عدم ورود مواد اولیه ( آهن آلات ) اخراج کرد.
در ضمن، کارگاه آهن آلات شایان نیز متعلق به ابراهیم بخشنده است. در این کارگاه بزرگ، که کارش خرید و فروش آهن آلات است، حدود ۵٠ کارگر مشغول به کارند که همه قراردادی هستند و طبق مصوبه اداره کار دستمزد می گیرند. کارگاه فاقد کانتین غذاخوری است و کارگران از ٨ صبح تا ۵ بعدازظهر و در تابستان نیز تا تاریک شدن هوا کار می کنند. این کارگاه در کیلومتر 3جاده رشت - قزوین قراردارد. بخشنده از بزرگترین وارد کنندگان آهن آلات و میلگرد در استان گیلان است.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

٢٢ دی ١٣٨٩

کمیته هماهنگی یرای ایجاد تشکل کارگری