افق روشن
www.ofros.com

تلاش کارگران کنف کار برای زنده ماندن و قتل کارگر آسفالت کار


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                    جمعه ١٧ دیماه ١٣٨٩


تلاش کارگران کنف کار برای زنده ماندن

همان طور که در اخبار و گزارش های قبلی گفته ایم کارخانه کنف کار همچنان در بحران به سر می برد. یکی از مالکان کارخانه به نام ارغوان زهرابی با استفاده از وکیلی به نام میرمهدی سعی در مذاکره با سازمان گسترش صنایع و اداره صنایع و معادن دارد تا کارخانه را به او و خانواده اش یا خریداران معرفی شده از جانب آن ها بفروشند. کارگران جمعا در حدود یک میلیارد و صد میلیون تومان از کارخانه طلبکار هستند. ارغوان زهرابی حتی اصغریان مدیرکل اداره صنایع و معادن رشت را فریفته و به وی گفته بود که با سازمان گسترش در تهران مذاکره کرده و اسناد انتقال مالکیت کارخانه را تهیه و آماده انتقال کرده است. در حالی که اصغریان پس ازپرس و جو از صنایع متوجه شد که ارغوان زهرابی آن ها را دور زده و فریبشان داده است. لذا علیرغم تماس های مکرر، ارغوان زهرابی و وکیل وی حاضر به پاسخگویی نشدند. کارگران پس از تجمع ۴٠ نفری روز دوشنبه ٦/١٠/٨٩ در مقابل فرمانداری رشت، روز چهارشنبه ٨/١٠/٨٩ برای گرفتن جواب به فرمانداری رفتند اما بدون نتیجه به کارخانه بازگشتند. سه خودرو الگانس پلیس در مقابل در ورودی فرمانداری حضور کارگرانی را که برای گرفتن پاسخ به فرمانداری آمده بودند زیر نظر داشتند و فضای روانی وحشت در اطراف فرمانداری به وجود آورده بودند.
یکی از کارگران می گفت : تا زمانی که ما تشکیلات کارگری نداشته باشیم حرفمان به کرسی نمی نشینند. مگر این کشورهای دیگر دراروپا و جاهای دیگر را نمی بینید که چگونه کارگرانشان با استفاده از تشکیلات کارگری مانند اتحادیه و .... در مقابل سرمایه داران و دولت حامی آن ها می ایستند. مثلاً همین بچه محصل ها و دانشجویان در انگلستان ایتالیا و یونان در مقابل ظلم سرمایه می ایستند. در مقابل، اتحادیه کارگری و سایر تشکیلات های کارگری هم از آن ها حمایت می کنند. در حالی که ما از کارخانه ایران کنف که در چند قدمی ما قرار دارد و از سرنوشت کارگرانش که بیش از چهل ماه است حقوق دریافت نکرده اند خبر نداریم و این برای خود من هم سوال است که چرا؟ در این میان کارگر دیگری از یکی از شرکت های سازه های بتنی نام برد که کارگرانش را اخراج کرده و هنوز تلاش های کارگران آن شرکت به جایی نرسیده و به همین دلیل سخنان کارگر اولی را تائید می کرد. راستی چاره کار چیست؟ کارگران به چهره یکدیگر می نگریستند و در خطوط چهره های یکدیگر به دنبال جواب می گشتند.

-----------------

قتل کارگر آسفالت کار

نایین - فرمانده نیروی انتظامی نایین اعلام کرد : برخورد تریلر با یک کارگر آسفالت کار در کیلومتر ٢٠ جاده نیستانک - نایین منجر به قتل این کارگر شد. سرهنگ محمد علی یوسیلیانی افزود، این حادثه بر اثر بی احتیاطی راننده تریلر اتفاق افتاد و منجر به مرگ کارگر آسفالت کار شد که در استخدام پیمانکار اداره راه و ترابری بود. ما پیمانکار و کارفرمای او یعنی اداره راه و ترابری را قاتلان این کارگر و مقصران این حادثه می دانیم. آن ها برای کارگران آسفالت کار حاشیه ایمنی در جاده فراهم نساخته اند، چون هزینه دارد .

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

١۵ دی ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری