افق روشن
www.ofros.com

گستر و آبرود شمال، مطالبات معوقه کارگران و موج اخراج آنان


فعالان ضد سرمایه داری گیلان                                                                                       شنبه ٦ آذر ١٣٨٩

این دو شرکت پروژه ای که کارگاه های آن ها در شهر صنعتی رشت و کیلومتر بیست جاده تهران - رشت نزدیک اداره استاندارد قرار دارد وابسته به بخش خصوصی است. کارفرمای شرکت نقش گستر علی رهبر و کارفرمای آبرود شمال فریدون کریمی نام دارند و هر دو از عناصر ضدکارگر هستند. کارگران سنوات و مرخصی و بن خود را از سال ٨٨ تا کنون دریافت نکرده اند. آنان هر یک در حدود ٢٠ الی ٢۵ روز طلب کارند. از اول سال ٨٩ تا ماه چهارم یعنی تیرماه دستمزد دریافت کرده اند و بقیه در حدود ٩ ماه طلب کار هستند. قابل ذکر است که اول سال هشتاد و هشت ٣۴٠ کارگر در آبرود شمال کار می کردند. حدود ٣ ماه پیش جمعاً از دو شرکت ۵٠ نفر از کارگران اخراج شدند. در مجموع در دو شرکت حدود ۵٠٠ کارگر مشغول به کارند. اخیراً نیز ٦ نفر از نقش گستر اخراج و ١٢ نفر دیگر را در لیست اخراج قرار داده اند. کارگران همه با قرارداد موقت کار می کنند . کارخانه دارای وسیله ایاب و ذهاب است و نهار گاهی از بیرون و گاهی در داخل شرکت تامین می شود. شرکت های نقش گستر و آبرود شمال در کارهای پروژه ای مانند راه سازی فعالیت می کنند. دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار است. کارگران همه در ترس از بیکاری به سر می برند.

فعالان ضد سرمایه داری گیلان

۵ آذر ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری