افق روشن
www.ofros.com

ادامه اعتصابهای كارگری در فرانسه و راهپیمایی هزاران کارگر در رم


آژانس ایران خبر                                                                                                 یکشنبه ٢۵ مهر ١٣٨٩


با ادامه اعتصابهای كارگری در فرانسه، فرودگاه پاریس با کمبود سوخت روبرو شده است

با ادامه اعتصابها کارگری در فرانسه که در اعتراض به تصمیم دولت این کشور مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، وزارت حمل‌ونقل هشدار داد که فرودگاه شارل دوگل تنها بهاندازه چند روز ذخیره سوخت دارد.
یک سخنگوی دولت فرانسه گفت که مسئولان برای تامین سوخت هواپیماها در تلاش هستند.
به گزارش رادیو بی بی سی کریستین لگارد وزیر اقتصاد فرانسه هم از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند. اعتصابها اخیر بر فعالیت پالایشگاهها و انبارهای سوخت در فرانسه تاثیر گذاشته است.
این در حالیست که اتحادیههای کارگری در حال سازماندهی موج جدیدی از اعتراضات عمومی برای روز سهشنبه هستند. روز شنبه هزاران دانشآموز و دانشجو به تظاهرکنندگان پنجمین روز این اعتراضات پیوستند. قرار بود که در روز شنبه حدود ۲۰۰ تظاهرات در سراسر فرانسه انجام شود.
شرکت تراپیل که اداره لوله های سوخت رسانی به فرودگاههای پاریس را بر عهده دارد به رسانههای فرانسه گفته است که تامین سوخت، متوقف شده و فرودگاه شارل دوگل ممکن است اوایل هفته آینده دیگر سوختی برای هواپیماها نداشته باشد.
سخنگوی وزارت حمل‌ونقل روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که ذخایر موجود تا اواخر روز دوشنبه یا اوایل روز سهشنبه به پایان میرسد. همه ۱۲ پالایشگاه فرانسه تحت تاثیر این اعتصابها قرار گرفته است. ده پالایشگاه تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی است.
پلیس میگوید که در تظاهرات دو هفته پیش حدود ۹۰۰ هزار نفر حضور داشتند. اما اتحادیههای کارگری این رقم را ۳ میلیون نفر اعلام کردهاند. در اثر تغییراتی که بهمنظور صرفه جویی در هزینههای دولت فرانسه در نظر گرفته شده است، حداقل سن بازنشستگی از ۶۰ سالگی به ۶۲ سالگی افزایش مییابد. حد اقل سن بازنشستگی برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی نیز از ۶۵ سالگی به ۶۷ سالگی افزایش مییابد.
نیکولا سارکوزی، رئیسجمهوری فرانسه میگوید که با توجه به افزایش متوسط طول عمر، شمار افراد سالخورده در فرانسه در حال افزایش است و دولت ناچار است برای تامین هزینههای خود سن بازنشستگی را افزایش دهد.
کلیات این تغییرات در سنا تصویب شده و قرار است جزئیات آن روز ۲۰ اکتبر به رای گذاشته شود.

----------------

راهپیمایی هزاران کارگر ایتالیایی در رم

هزاران کارگر ایتالیایی روز شنبه با انجام راهپیمایی در رم خواستار امنیت و مصونیتهای شغلی بیشتر در مقابل اقداماتی شدند که دولت جهت برونرفت از بحران اقتصادی موجود در کشور در پیش گرفته است.
به گزارش صدای امریكا این حرکت در پی هشدار وزیر کشور ایتالیا در مورد احتمال نفوذ گروههای افراط گرا در راهپیمایی برای ایجاد اختلال و مزاحمت، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
راهپیمایی روز شنبه در رم بهدعوت و با سازماندهی اتحادیه کارگران فولاد سازی ایتالیا برگزار شد.
اتحادیههای کارگری ایتالیا دولت را به چالش میگیرند که قادر به حمایت از کارگران اخراجی و تأمین امنیت شغلی برای کارگران شاغل نیست.