افق روشن
www.ofros.com

کارخانه بهمن دیزل

شهر صنعتی البرز قزوین


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                        دوشنبه ٢٠ شهریور ١٣٩١

٨٠ درصد سهامداران این کارخانه بنا به اظهار کارگران محسن رضایی و رفسنجانی و عواملی از سپاه بوده و بقیه متعلق به بخش خصوصی می باشد. این کارخانه که- باید آن را "گروه تولیدی" نامید- از جمع کارخانجات ایران دوچرخ ، تیزرو ، بهمن دیزل ، صنایع ایران می باشند.
کارخانه در ارتباط با کرمان خودرو بخشی از پیمانکاریها را تقبل می کند.
محصولات کارخانه کامیونت و کامیون های ایسوزو و مینی باس می باشد. اتاق مینی باس از بروجن و اتاق و موتور مینی باس و ایسوزو از ژاپن وارد و مونتاژ می شود. در این کارخانه بیش از ٧٠٠ کارگر مشغول به کار هستند.
دستمزد کارگران طبق معمول کف دستمزد مصوبه وزارت کار ( تو بخوان وزارت سرمایه) ٣٨٩٠٠٠ بوده است . کارخانه در دو شیفت فعالیت می کند . در بخش "صنایع ایران" سه شیفت می باشد . کارگران در ازای اضافه کار ساعتی ٢٠٠/٢ تومان دریافت می کنند.
از نظر جغرافیای انسانی ٨٠% درصد کارگران گیلانی و بقیه بومی یا از شهرستان های اطراف قزوین در این کارخانه مشغول به کار هستند.
کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب و سرویس غذاخوری در سه وعده صبحانه و نهار و شام دایر می باشد.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان