افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران خدمات شهری گیلان، کارتن شمال و رنگسازی پارس سیمین


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                          پنجشنبه ٩ شهریور ١٣٩١

پیام کارگران خدمات شهری رشت

احمدی نژاد    خوابی یا بیدار؟   مستی یا هشیار؟

ساعت ٣٠/٦ بامداد روز ٨/٦/٩١ حدود ٢٠ نفر از کارگران خدمات شهری رشت در مقابل استانداری گیلان واقع در خیابان معلم رشت تجمع کردند . پس از اینکه کارمندان استاندار طبق روال ساعت اداری بر سر کار آمدند، قرار شد ٢ نفر از بین کارگران خدمات شهری جهت روشن شدن تکلیف کارگران همراه با طوماری پر از امضای کارگران خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری های رشت نزد استاندار یا نماینده وی بروند نه از استاندار سعادتی پاسدار خبری بود و نه از نماینده وی به ناچار نمایندگان کارگران با مسئول بخش کارگری استانداری در مورد لغو قراردادهای موقت و تبدیل این قراردادها به قراردادهای دائم به مذاکره نشسته که نماینده استانداری وعده ی سرخرمن قبلی را تکرار کرد.
سوال، کارگران خدمات شهری رشت تا کی ما را سر می دوانید؟ ما همگی آمادگی کامل برای اعتصاب در سطح شهر را داریم. تهدید نیست آنرا بزودی عملی می کنیم و ثابت می کنیم کاری از دست این ورزا کوله ی مترسک "سعادتی پاسدار" هم بر نمیاید.
راستی، سوال، از احمدی نژاد آیا خوابی، بیداری، مستی یا هشیاری و یا... که صدای ما را نمی شنوی؟
شهردار ثابت قدم ما را به استانداری پاس می دهد استانداری ما را به شهرداری . تکلیف ما چیست؟ چه کسی پاسخگوست؟ لغو قرارداد موقت و استخدام شدن و امنیت شغلی حق ماست. چرا نمی فهمید؟

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

**************

کارتن شمال

تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری مقابل استانداری گیلان

خبر اول:
ساعت ٦ صبح ٨/٦/٩١ حدود بیست نفر از کارگران شرکت های مختلف خدمات شهری پس از اتمام کار شبانه بطرف استانداری گیلان واقع در خیابان معلم رشت رفتند.
این کارگران برای چهارمین بار است که از بهمن ماه ٩٠ تا کنون دست به اعتراض می زنند تا قراردادهای موقتشان تبدیل به قرارداد دائم شده و از بی حقوقی مطلق در آیند.
این کارگران به نمایندگی از کارگران خدمات شهری شرکت های مختلف و با در دست داشتن طوماری از امضاء کارگران معترض جهت مذاکره با استاندار یا نماینده قانونی وی دست به تجمع اعتراضی زده اند.

خبر دوم:
صفر علی باید بر سر کار برگردانده شود.
صفر علی صفر زاده کارگر خدمات شهری نیل آبی زرجوب با ۵٨ سال سن و ١٩ سال سابقه کاری اخراج شده و به اداره کار معرفی شده است. چرا؟
بی امنیتی شغلی تا کی اینروزها دولت سرمایه داری اسلامی ایران میلیاردها تومان ریخت و پاش هزینه برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها جهت بازسازی سیاست ورشکسته خارجی خود می کند.
اما از امنیت شغلی کارگران نه تنها خبری نیست بلکه براحتی کارگر اخراج می شود و یک خانوار کارگری دچار معضل و مشکلات مالی شاید این هم بخشی از سیاست ایجاد اشتغال ۵/٣ میلیون نفری احمدی نژاد در سال ٩٠ بوده است ؟

**************

کارتن شمال

مالک و کارفرما فردی به نام علیزاده است.
این کارخانه وابسته به بخش خصوصی است. کارخانه در کیلومتر ٧ ابتدای جاده رشت - تهران قرار دارد. ٢۴ کارگر در این کارخانه مشغول به کار هستند.
کلیه ی کارگران قرارداد موقت و مدت قرارداد یکساله می باشد. مواد اولیه کارخانه رول کاغذی نشاسته و نمک است که از، مازندران، قزوین و اراک وارد کارخانه می شود . ساعت کار کارگران از ٨ صبح تا ۵/۴ بعد از ظهر است و دو روز در ماه اضافه کاری اجباری می باشد.
پایه حقوق کف دستمزد مصوبه وزارت کار ( تو بخوان وزارت سرمایه) می باشد . قابل ذکر است که دریافتی کارگران در انتهای هر برج کاری مبلغ ٣٠٠ هزار تومان و مابقی ٨٩ هزارتومان همراه با اضافه کاری در انتهای سال پرداخت می شود. در کارخانه از سرویس ایاب و ذهاب و غذاخوری خبری نیست.

**************

کارخانه رنگسازی پارس سیمین

کارخانه واقع در نزدیکی شهر خمام در مسیر رشت انزلی می باشد . تولید کارخانه انواع رنگ های ساختمانی می باشد . در این کارخانه ٧٠ کارگر زن و مرد مشغول به کار هستند . که از این تعداد کارگر ده نفر زن در بخش اداری کار می کنند.
کارفرما و مالک کارخانه فردی است به نام سید جلال سعادت از سرمایه داران.
کارخانه تک شیفت بود. دستمزد پرداختی به کارگران مصوبه ی وزارت کار ( تو بخوان سرمایه ) مبلغ ٣٨٩ هزار تومان که همان کف دستمزد می باشد . ساعت کار از ٨ صبح الی ۵/۴ بعدازظهر کارگران فاقد سرویس ایاب و ذهاب و سرویس غذاخوری هستند.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان