افق روشن
www.ofros.com

کرونا بیداد می کند


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                               جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۰


کرونا بیداد می کند

کرونا بمب میکروبیولوژی کشتار جمعی توسط سرمایه داری در گیلان مخصوصا رشت
۱- حداقل حدود ۴۵۰ - ۵۰۰ نفر توسط ویروس کرونا در رشت و نواحی حاشیه و فقیر نشین کشته شده اند . کافی ست امار کشته شدگان توسط کرونا مدفون در باغ رضوان رشت کنترل شود.
۲- اگر دوماه پیش شهر قم آلوده به کرونا را قرنطینه می کردند این بیماری اینهمه قربانی در سراسر ایران نمی گرفت!
۳- بیمارستان صحرایی مخصوص بیماران کرونایی در سطح حیاط بیمارستان رازی رشت احداث شده که دارای حداقل امکانات بهداشتی و درمانی می باشد
۴- بیشتر پزشکان بیمارستانها مخصوصا بیمارستان پورسینای رشت در محل حاضر نشده در بیمارستان ها انترن ها و پاسداران کم تجربه قرار گرفته اند.
۵- روز ضد عفونی فقط در محلات سرمایه دار و اعیان نشین ها فقط گلسار و ... گاهاً بطور نمایشی در سطح خیابانها با حداکثر امساک صورت می گیرد.
٦- جان کارگران خدمات شهری بشدت در خطر است
٧- ماسک و الکل بشدت کم است و با قیمتهای حداقل ۸-۱۰ برابر نسبت به قبل از شروع کرونا فروخته می
۸- خطوط اتوبوسرانی شهری با حداقل سرویس دهی فعال است.
۹- کپسولهای ده لیتری (مخصوص بیماران تنفسی ) توسط عوامل پاسدار از سطح شهر جمع آوری و به تهران فرستاده شد تا با حداقل ۳ برابر قیمت بفروش برسد
۱۰- فاضلاب بیمارستانها به داخل رودخانه زرجوب و گوهر رود ریخته می شود . زباله های رشت در درون جنگل سراوان دپو می شود اینهم وضعیت خطرناک بهداشت محیط رشت! رودخانه ها از طریق تالاب انزلی به دریا وارد می شوند.

نتیجه:
حاکمیت اسلامی سرمایه داری بر اساس بی توجهی و بی عرضگی و بدلیل سیاسی کاری رذیلانه دست به پنهانکاری آمار واقعی طبق معمول- زده است و با سهل انگاری جنایتکارانه خود و عمداَ موجب شیوع و اپیدمی این بیماری خطرناک در سطح جامعه گردیده است. این رفتار ضد بشری موجب گسترش بیماری کرونا و مرگ و میر انسانهای زحمتکش فاقد امکانات درمانی و بهداشتی گردیده است.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

**********

تحریم انتخابات

دوستان و رفقای هم زنجیر کارگر و مردمان زحمتکش، ما هیچگاه رای نداده و نخواهیم داد. ما هیچگونه مشروعیتی برای حاکمیت اسلامی سرمایه داری در ایران قائل نیستیم.

چرا؟
زیرا - چهل و یک سال بیکاری، فقر، فساد، تورم، گرانی، کشتار و سرکوب، شکنجه زندانیان، جنگ، ویرانی اقتصادی، اختلاس، غارت دسترنج ما، رانت خواری، ویژه خواری آقازاده ها و ... کارنامه سیاه این حاکمیت اسلامی بوده است و دیگر هیچ.
پیش بسوی تشکیل و فراگیری شوراهای ضد سرمایه داری کارگری در کارخانجات و محلات کارگری

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

**********

مقاومت مدنی در مقابل دیکتاتوری

از ساعت ده صبح شنبه ٢۵/٨/٩٨ همزمان با دیگر شهرهای ایران تجمع مردمی که ماشینهایشان را خاموش کرده بودند در اعتراض به ٣ برابر شدن نرخ بنزین در رشت در میدانهای قلی پور و گاز اتفاق افتاد. در مقابل مامورین یگان ویژه ،انتظامی ،بسیج به سرکوب مردم پرداختند.
در فلکه قلی پور دو نفر دستگیر شدند که با مداخله مردم از دست ماموران آزاد شدند.
در ضمن نیرو های سرکوب با آوردن جرثقیل تعدادی از ماشین ها را به پارکینگ انتقال داده و سپس به متفرق کردن مردم پرداختند. این مقاومت مدنی در فلکه گاز تا ساعت ١۵ ادامه داشت.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان