افق روشن
www.ofros.com

چند گزارش و خبر


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                        پنجشنبه ١٧ اسفند ۱۳۹۱

اخراج کارگران گیلان
شرکت پروژه ای گیلبان در منطقه آذربایجان غربی و در یکی از روستاهای پیرانشهر بنام گرده بین مشغول سد سازی است. این شرکت در حال احداث سد خاکی بر روی رودخانه چم اوجر در منطقه می باشد. در این شرکت تا چندی پیش ١۵٠ کارگر مشغول به کار بودند که صد (١٠٠) نفر از این کارگران اخراج شدند قابل ذکر است که در حدود ۴ ماه از حقوق این کارگران پرداخت نشده است.
کارگران علیرغم اعتراضات متعدد نتیجه نگرفتند و در هفته اول اسفند ٩١ اقام به بستن درب کارگاه ها و جلوگیری از ادامه کار عملیات اجرایی کارگاه به شکل مسالمت آمیز کردند . شرکت علت عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران را عدم تامین مالی طرف قرارداد که سازمان منطقه ای آب و وزارت نیرو می باشد اعلام کرده است.
درخواست ، از کارگران و فعالان کارگری در منطقه پیرانشهر اعلام حمایت آنها از مبارزات ضد سرمایه دارانه این کارگران و پوشش خبری و حمایتی این کارگران بومی تا رسیدن به خواسته های بر حقشان می باشد.
با تشکر قبلی از فعالان کارگری ضد سرمایه داری منطقه

ادامه دستگیری اعضای شورای شهر رشت
محمودیان عضو شورای شهر رشت نیز به جمع دستگیرشدگان توسط سازمان اطلاعات رشت پیوست. وی که قرار بود مشکل حدود ۴٠٠ نفر از کارگران قرارداد موقت را حل کند و از این طریق با سیاه بازی برای خود حاشیه ی امن بخرد بجرم اختلاس و تبانی با اعضای دیگر شورا رشت که دستگیر شده اند مباحی ، هاتفی ، قاسمی ، کارگزار ، دستگیر شده است.
جرم این حضرات دله دزد اختلاس بالای ١٨٠ میلیارد تومان به اضافه تصرف زمین ها و خانه هایی است که دارای موقعیت معامله ای و سودجویی محض می باشد . لازم به ذکر است که رضا خاکسار کارفرمای شرکت سابق خاک و گیل و کارفرمای فعلی نیل آبی زرجوب نیز به جمع دستگیرشدگان پیوسته است.
وی و برادرش شهردار سابق منطقه ای رشت مرتضی خاکسار در گذشته از خدمتگزاران صدیق ولایت حکومت اسلامی و از فالانژیستهای دست به تیغ در خدمت حاکمیت سرمایه بودند اینک مانند اسلافشان به جرم دزدی در حبس به سر می برند.

حرف ما کارگران فعال ضد سرمایه داری؛
حاکمیت سرمایه داری از نوع اسلامی با حمایت از این دله دزدهای رشوه بگیر و حاشیه نشین کاری جز صدمه به حقوق اولیه کارگران و زحمتکشان مزدبگیر نمی کنند. حاکمیت ولایت سرمایه داری به جز نوکری و خدمت در جهت تامین منافع سرمایه داری جهانی با سرکوب انقلاب ها و جنبش های کارگری و تامین مالی جنبشهای ارتجاعی حیات دیگری ندارد . مخلص کلام، ما بارها، دله دزدیهای این اعضای شورای شهر رشت ؟و منتخبین جمهوری دیکتاتوری سرمایه را افشا کرده ایم و معتقدیم که نقش تعیین کننده را خود کارگران با سازماندهی شورایی واقعاًٌ انقلابی قادر به اجرای این نقش را خواهند داشت.
با ما در تماس باشید، از دادن گزارشات واقعی سپاسگزاریم و از اعتماد شما

۴ ماه مطالبات معوقه
کارگران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴ ماه است که دستمزد ماهیانه و سایر حقوق معقوه خود را دریافت نکرده اند و در فقر مطلق دست و پا می زنند چه کسی پاسخگوست؟ مطالبات بازنشستگان کشوری پرداخت نشده است.
مطالبات معوقه فرهنگیان را بپردازید.
مطالبات کارگران پوشش رشت، نخ پنگوئن را بپردازید.
پیشنهاد ما حداقل دستمزد بین یک و نیم میلیون و تا دو میلیون تومان است البته اگر گوش شنوا باشد.
البته با توجه به رشد GDP ایران و کاهش شدید ارزش پول ملی و رشد نرخ تورم

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان