افق روشن
www.ofros.com

دستگیری و انتقال فعال کارگری مهدی فرحی شاندیز به اردوگاه مرگ کهریزک


فعالین حقوق بشر                                                                                                شنبه ٢٢ خرداد ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، مهدی فرحی شادنیز از فعالین کارگری هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب جهت باز پس گرفتن وسائل شخصی اش دستگیر و به اردوگاه مرگ کهریزک منتقل کرد.
سه شنبه ١١ خرداد ماه فعال کارگری مهدی فرحی شاندیز ۵٠ ساله معلم حق التدریسی ،هنگامی که به شعبه 8 دادگاه انقلاب برای باز پس گرفتن وسائل شخصی خود که سال گذشته در جریان دستگیریش به مناسبت گرامی داشت روز جهانی کارگر ضبط شده بود مراجعه کرد که با برخوردهای غیر انسانی رئیس این شعبه مواجه شد. .آقای شاندیز نسبت به برخورد های وحشیانه این فرد اعتراض نمود. رئیس شعبه ٨ دادگاه انقلاب اعتراض آقای شاندیز را با نسبت دادن اتهام واهی اخلال در نظم دستگیر و به اردوگاه مرگ کهریزک منتقل کرد.
خانواده شاندیز از زمان دستگیری عزیزشان تا به حال پیگیر وضعیت او هستند ولی کسی جوابگوی این خانواده نیست و به این خانواده گفته شده است که نام او در لیست زندانیان سیاسی ثبت نشده است.
اردوگاه مرگ کهریزک جایی که سال گذشته صدها نفر از دستگیر شدگان اعتراضات مورد شکنجه وحشیانه و غیر انسانی قرار گرفتند و باعث جان باختن حداقل ۴ نفر از آنها شد.در این اردوگاه احمدی مقدم و احمدرضا رادن وسایر فرماندهان نیروی انتظامی شخصا زندانیان بی دفاع را مورد شکنجه های قرون وسطایی قرار می دادند که بنابه شهادت تعداد زیادی از نجات یافتگان از این اردوگاه مرگ ده ها نفر زیر شکنجه به قتل رسانده شدند.
علیرغم اینکه گفته شده بود که این اردوگاه تعطیل شده است ولی به نظر می آید که دوباره فعال و مخفیانه به کار خود ادامه میدهد . زندانیان سیاسی و سایر زندانیان بی دفاع به آنجا انتقال می یابند که در معرض شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی و جان آنها در معرض خطر جدی قرار گیرد.
لازم به یادآوری است که آقای مهدی فرحی شاندیز بارها توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان منتقل شد . او آخرین بار در جریان گرامی داشت روز جهانی کارگر در سال ١٣٨٨ قبل از شروع مراسم گرامیداشت دستگیر و مدت طولانی در سلولهای انفرادی بسر برد. او در جریان بازداشتش مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و به مدت ٩ ماه در بازداشت بسر برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران