افق روشن
www.ofros.com

خطر جدی، جان فعال کارگری منصور اسالو را تهدید می کند


فعالین حقوق بشر                                                                                                 شنبه ٣٠ بهمن ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در حدود ٢ هفته است که شرایط جسمی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران رو به وخامت گذاشته است ولی بازجویان وزارت اطلاعات از درمان وی در بیمارستانهای خارج از زندان ممانعت به عمل می آورند او در طی این مدت چندین بار دچار حملۀ قلبی گردیده است تا حدی که ناچار به انتقال وی به بیمارستان شدند ولی هر بار معالجات او را متوقف و به زندان بازگرداند.
آخرین باری که با پابند و دست بند به بیمارستان رجایی کرج منتقل گردید و وی را حتی بر تخت بیمارستان با دست بند و پابند قرار داده بودند. یکی از رگهای اصلی قلب او مسدود شده است و نیاز به درمان جدی و فوری دارد ولی از درمان جدی او خوداری می کنند و مجددا او را روز چهارشنبه به زندان بازگرداند.
مادر سالخورده، همسر و فرزندانش پس از اطلاع یافتن از بستری شدن وی در بیمارستان رجایی به آنجا مراجعه کردند و خواستار ملاقات با آقای اسالو شدند اما بازجویان وزارت اطلاعات اجازه ملاقات به آنها ندادند. خانواده اسالو از پشت شیشه شاهد پابند و دست بند زدن به او در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان و حضور چند مامور در اتاق وی بودند. خانواده اسالو مقداری نوشیدنی تقویتی مانند آب میوه و غیره با خود برده بودند ولی ماموران حاضر در اتاق از تحویل گرفتن و تحویل دادن به آقای اسالو خوداری کردند.