افق روشن
www.ofros.com

رضا خندان ٢ ماه است که علیرغم سپردن وثیقه همچنان در بازداشت بسر می برد


هرانا                                                                                                           یکشنبه ٨ فروردین ١٣٨٩

خبرگزاری هرانا - رضا خندان (مهابادی) فعال کودک، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ٢ ماه است که علیرغم قرار دادن وثیقه ولی بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت میکنند و همچنان دربازداشت بسرمی برد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، آقای رضا خندان فعال کودک،نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران می باشد. بیش از ٢ هفته پیش به خانواده او اطلاع داده شد که با سپردن وثیقه ٣٠ میلیون تومانی می تواند آزاد شود . خانواده آقای خندان وثیقه را تامین و آنرا سپردن ولی با بهانه های مختلف از آن زمان تاکنون از آزادی او خوداری می کنند.
آقای رضا خندان مهابادی روز ٧ بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگیر و به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.او بیش از ١ ماه در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر برد و در طی این مدت تحت بازجوئی و فشارهای روحی شدید قرار داشت که اتهامات نسبت داده شده را بپذیرد.آقای رضا خندان بیش از ٢ هفته پیش به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون علیرغم سپردن وثیقه در بلاتکلیفی بسر می برد.ادامه بازداشت غیر قانونی او بدستور بازجوی وزارت اطلاعات می باشد.
لازم به یاد آوری آقا رضا خندان و خانم مریم ضیاء از تشکیل دهندگان ان. جی . او جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان میباشند. و هردوی آنها به خاطر فعالیتهای اجتماعی برای کودکان کار و خیابانی دستگیر شده اند.

فعالین حقوق بشر و دموکراسی

يكشنبه ٠٨ فروردين ١٣٨٩