افق روشن
www.ofros.com

انتقال سعید ترابیان بعد از ٣٦ روز انفرادی و شکنجه های روحی به بند عمومی


فعالین حقوق بشر                                                                                                      شنبه ٢٦ تیر ١٣٨٩


انتقال فعال سندیکایی پس از تحمل ٣٦ سلول انفرادی و شکنجه های روحی به بند عمومی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از سلولهای انفرادی بند سپاه به بند ۴ زندان زندان گوهردشت کرج منتقل شد. روز چهارشنبه ٢٣ تیر ماه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه پس از تحمل ٣٦ روز بازجویی توام با شکنجه های شدید روحی در بند سپاه که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد به بند ۴ زندان گوهردشت کرج منتقل شد. بازجویانی که در بند سپاه زندانیان سیاسی را مورد شکنجه قرار می دهند رضا عارفی و سربازجو محبی از شناخته ترین آنها می باشند. سربازجو محبی یکی از مسئولین بالای وزارت اطلاعات در شهر کرج می باشد. این جنایتکار علیه بشریت در یورش به منازل و دستگیری فعالین دانشجویی،کارگری، دراویش ،فعالین زنان و فعالین سیاسی شخصا شرکت دارد. این فرد زندانیان سیاسی دستگیر شده را مورد بازجویی قرار میدهد و در حین بازجویی برای گرفتن اعترافات مد نظرش اقدام به شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی آنها می کند. او همچنین خانواده های آنها را مورد تهدید و تحت فشار قرار می دهد.
آقای ترابیان در حال حاضر در حسینیه سالن ١١ بند ۴ زندان گوهردشت کرج زندانی است. در این حسینیه بیش از ١٦٠ زندانی جای داده اند که بصورت زمین خواب می باشند و هنگام استراحت شبانه بصورت کتابی کنار هم می خوابند. این حسینیه فاقد سیستم تهویه ،سرمایشی و خنک کننده آب می باشد. تعداد زندانیان به حدی زیاد است که زندانیان به سختی قادر به نفس کشیدن هستند. در حال حاضر بیش از ٨٠٠ نفر زندانی در بند ۴ جای داده اند که ۵٠٠ نفر از آنها در سالن ١١ می باشند. شبها زندانیان بدلیل نبود جا برای استراحت در کریدور سالن می خوابند. آنها به صورت کتابی کنار هم می خوابند و قادر به جابجا شدند نیستند. شبها بیش از ٢٠٠ نفر در کریدور استراحت می کنند. زندانیانی که شب برای استفاد از سرویسها قصد عبور از کریدور را دارند بسختی قادر هستند که از آنجا عبور کنند. این بند دارای ٣ طبقه می باشد که هر طبقه آن را سالن نامیده می شود و شماره بندی است. ظرفیت هر سالن حداکثر ١٠٠ نفر می باشد.
سالنهای ١٠ و ١١ دارای ۴ حمام و ٦ سرویس می باشد که باید ٨٠٠ زندانی از آن استفاده کنند. آنها مدتهای طولانی باید در صف قرار بگیرند. در این سالنها تعداد زیادی از سالمندان در بازداشت بسر می برند که سن بعضی از آنها بیش از ٨۵ سال می باشد و قادر به انجام امور شخصی خود نیستند. در حال حاضر فعالین سندیکایی دیگری مانند رضا شهابی، منصور اسالو و ابراهیم مددی در بازداشت بسر می برند و در شرایط غیر انسانی قرار دارند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قرار دادن در سلولهای انفرادی، اعمال شکنجه های روحی و ایجاد شرایط غیر انسانی علیه این فعال کارگری را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران