افق روشن
www.ofros.com

احضار یکی دیگر ازفعالین سندیکایی واحد تهران به دادسرای زندان اوین


فعالین حقوق بشر                                                                                                    دوشنبه ٨ آذر ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فعال سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه آقای علی اکبر نظری به دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین احضار شد. فعال سندیکایی علی اکبر نظری ٣۴ ساله وراننده خط ١ تندرو (بی آر تی) می باشد. او طی تماس تلفنی توسط فردی بنام امجد که خود را از شعبه ٢ بازپرسی مستقر در زندان اوین معرفی می کرد از وی خواست که روز دوشنبه راس ساعت ٠٩:٠٠ خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کند.اکثرا فعالین و وکلایی که به دادسرای اوین تا به حال احضار شده اند منجر به دستگیری آنها گردیده است که آخرین آن فعال سندیکایی آقای مرتضی کمساری می باشد.
فعال سندیکایی شرکت واحد آقای علی اکبر نظری دارای ١٠ سال سابقه کار است و در جریان اعتصابات و اعتراضات کارکنان شرکت واحد در سال ١٣٨۴ دستگیر و مدتی را در زندان اوین بسر برد او سپس به مدت ۴ سال از کار تعلیق شد و از حقوق و مزایا کاری محروم بود. آقای نظری در طی این ۴ سال پیگیری وضعیت حقوقی خود جهت بازگشت بکار بود تا اینکه در حدود ١ ماه پیش اداره کار رای بر بازگشت بکار وی را صادر نمود و از آن زمان مشغول به کار شد.
از طرفی دیگر فعال سندیکایی زندانی مرتضی کمساری بعد ۴٨ ساعت بازداشت در قرنطینه زندان اوین به بند ٨ زندان اوین منتقل گردید.او قرار بود که شب گذشته آزاد شود و وثیقه لازم برای وی قرار داده شده بود.اما در آخرین لحظات بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت به عمل آوردند و او را در بازداشت غیر قانونی خود نگه داشتند.
در ماه های اخیر به صورت مستمر فعالین سندیکایی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با یورش مامورین وزارت اطلاعات ربوده و به شکنجه گاههای خود در بند ٢٠٩ زندان اوین و یا بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،یورش به منازل،ربودن و احضار منجر به بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی فعالین سندیکایی شرکت واحد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای متوقف کردن این عمال ضدبشری علیه فعالین سندیکایی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران