افق روشن
www.ofros.com

برادر رضا شهابی: بازجوی برادرم گفته است هر

مقام کشور برای آزادیت نامه بنویسد فایده ندارد، فعلا من تصمیم می گیرم

فعالین حقوق بشر                                                                                              جمعه ١٣ آبان ماه ١٣٩٠


رضا شهابی، فعال کارگری ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت شد و تا کنون چندین بار به دلیل روشن نشدن وضعیت پرونده بلاتکلیفیش درزندان دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته حسن شهابی، برادر این زندانی از زمان دستگیری تا یکماه پیش در سلول انفرادی بوده و یا تنها با یک نفر دیگر هم بند بود است.
برادر رضا شهابی، زندانی عقیدتی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با ابراز اینکه بازجویی برادرش به او گفته است : “اینقدر پیگیری نکنید فعلا هر چه من بگویم همان می شود و تو باید همینجا بمانی.” به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« آقای شهابی گفت که بازجویش به او گفته است هر مقام کشوری هم برای آزادیت نامه بنویسد فایده ندارد. اینقدر نامه نگاری و پیگیری نکنید تا وقتی من تصمیم نگیرم فعلا همین است و شما باید همین جا بمانید.»
رضا شهابی، فعال کارگری ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت شد و تا کنون چندین بار به دلیل روشن نشدن وضعیت پرونده بلاتکلیفیش در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته حسن شهابی، برادر این زندانی او از زمان دستگیری تا یکماه پیش در سلول انفرادی بوده و یا تنها با یک نفر دیگر هم بند بود است. او ماه قبل به اتاق ۱۲ نفره ای در بند ۲۰۹ منتقل شد ولی پس از گذشت ۱۸ ماه هنوز به بند عمومی منتقل نشده است. برادر وی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اوضاع روحی او را در ماه های اخیر نامناسب توصیف کرد.
حسن شهابی درباره علت صحبت های بازجوی برادرش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« بالاخره بازجویش چیزهای از آقای شهابی خواسته است که ایشان هم نپذیرفتند. ایشان مصر بودند که آقای شهابی برعلیه خودش به دروغ اعتراف کند که مثلا ارتباط با بیگانگان داشته و یا در اخلال در نظم و امنیت عمومی نقش داشته که او هم به گردن نگرفته است و به همین دلیل بازجویش ظاهرا از این موضوع ناراحت است.»
حسن شهابی با اشاره به اینکه آخرین دادگاه برادرش در تاریخ ۴ خرداد ماه امسال برگزار شده است، گفت:«طبق نظر قاضی، برادرم باید به بند عمومی زندان منتقل می شده و همچنین با قرار وثیقه آزاد می شده است اما فعلا از آزادی ایشان ممانعت می شود و جواب درست و حسابی هم به ما نمی دهند که علت چیست، اصلا جرمش چیست، به چه چیزی محکوم است و مجازاتش چیست. نه به ما چیزی گفته اند و نه به وکیلش.»
حسن شهابی با نگرانی از وضعیت روحی برادرش گفت:«از لحاظ روحیه از دو، سه ماه پیش وضعیت خوبی ندارد. واقعا در طول ۱۸ ماه بهش فشار آمده است. دو فرزندش یکسال تحصیلی را بدون پدر گذرانده اند. مخارج خانواده اش را دیگران تامین می کنند. خانواده آقای شهابی مستاجر هستند، همسرش خانه دار است و تا به حال فامیل و دوستان آقای شهابی به چرخش زندگی این خانواده