افق روشن
www.ofros.com

اخبارکارگری


فلزکار                                                                                                     دوشنبه ١٦ اردیبهشت ۱۳۹٢

* برگزاری اول ماه مه در بندرسیرف ازطرف کارگران پارس جنوبی که همراه با سخنرانی بدین مناسبت بود. دراین سخنرانی ازطرح مشکلات ومطالبات کارگران دراین روز صحبت شد. این جشن که با پایکوبی همراه بود با سازماندهی از طرف سیروس شجاعی کارگرپارس جنوبی صورت گرفته بود.
* کارخانه محورسازان درجاده کرج سازنده قطعات مورد نیاز ایران خودرو، پس ازعید ١٢٠ کارگر خود را اخراج کرده وخط تولید شماره ٢ مکانیزه خود را نیز تعطیل کرده است.
* کارخانه شتاب از کارخانه های محوری ایران خودرو درجاده کرج و سازنده قطعات یدکی ایران خودرو ١٦٠ کارگر خود را بعدازعید اخراج کرده و درحال حاضر در رکود به سر می برد تا تعیین تکلیف مبلغ خودرو.
* فشار و سرعت کار در کارخانه پاکشوما بیشتر ازقبل شده، که این مسئله باعث اعتراض کارگران این شرکت شده است. تولید این شرکت روزانه ١۴٠٠دستگاه انواع ماشین های لباسشویی و ظرفشویی در مدلهای مختلف است. در سال گذشته ١٠ کارگر ازاین شرکت اخراج شدند.
* اخراج ٦٠ کارگر در شرکت ربات ماشین کمال شهر.٢٠ نفر از کارگران بطورقطعی وبه ۴٠ نفر دیگر هم وعده بازگشت بکار در اردیبهشت داده شده است. قابل ذکراست که این وعده درصورتی تحقق خواهدیافت که خط تولید جمع شده در اردیبهشت دایرشود.
* درکارخانه ایران خودرو خطوط تولیدی نیمه تعطیل بوده ویک شیف کاری نیز اخراج شده اند. این نیمه تعطیلی فرصتی را فراهم کرده که کارگران دورهم نشسته ودر مورد مسایل روز گفتگو کنند. ازجمله حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی ،دستمزد ها و اخراج. قسمت رنگ ال ٩٠ با ٣٠ درصد ظرفیت کارمی کند. کلیه مدل های پژو تولید ندارند. ایران خودرو منتظر اعلام قیمت مبلغ خودروهاست تا تولید را شروع کند. آنچه مسلم است تا زمانی که قیمت های پیشنهادی کارخانه های خودروسازی به مردم ایران تحمیل نشود این رکود در خطوط تولیدی ادامه دارد.