افق روشن
www.ofros.com

كارگران كشت و صنعت كارون: ما را پاسكاری می‌كنند


فارس                                                                                                        یکشنبه ١۵ آبان ماه ١٣٩٠

كارگر شركت كشت و صنعت كارون با اشاره به تجمع هفته گذشته كارگران مقابل وزارت تعاون، كار ورفاه گفت: وزیر و معاونان این وزارتخانه حاضر نشدند درخواست كارگران را بشنوند و فقط میان مسئولان پاسكاری می‌شویم.
چراغی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تجمع اعتراض آمیز هفته گذشته كارگران شركت كشت و صنعت كارون استان خوزستان مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه اظهار داشت: این كارگران در سال ٦ تا ٩ ماه مشغول فعالیت هستند و حل مشكل بیمه و ناكافی بودن حقوق از خواسته‌های آنان است.
وی ادامه داد: حق بیمه توسط كارفرما از كارگر گرفته می‌شود اما برای تمام سال كارگران از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند.
این كارگر كشت و صنعت كارون با بیان اینكه این شركت ٢ هزار كارگر در مزارع نیشكر دارد، گفت: هیچگونه مزایا و سنوات بازنشستگی به كارگران تعلق نمی‌گیرد همچنین در گذشته این شركت ١٦ هزار كارمند داشت كه بسیاری از آنان بازنشسته شدند.
چراغی با اشاره به اینكه كارفرما معتقد است باید كارگر ۴٠ سال سابقه كار داشته باشد تا بتواند بازنشست شود، تصریح كرد: مسئولان وزارت تعاون و كار رفاه اجتماعی حاضر نشدند پاسخگو باشند و فقط رئیس حراست كه هیچ مسئولیتی در قبال كارگر ندارد قول‌هایی به كارگران داد. وی افزود: وزیر و معاونان آن حاضر نشدند صدای كارگران را بشنوند.
به گفته این فعال كارگری، تجمع كارگران مقابل نهاد ریاست جمهوری، مجلس و وزارت تعاون، كار و رفاه انجام شد و مسئولی پاسخگو نبود و بدون جواب و حل مشكل خود به ناچار برگشتیم.
چراغی تاكید كرد: كارگران مانند توپ فوتبال میان مسئولان پاسكاری می‌شوند و فقط قول بررسی مشكلات را دادند. این كارگر خاطر نشان كرد: شركت سهم بیمه كارگر را دریافت می‌كند اما سابقه كارگر را در تامین اجتماعی ثبت نمی‌كند و اضافه كار نیز به كارگران تعلق نمی‌گیرد. وی با اشاره به مشكلات بهداشتی مزارع نیشكر بیان كرد: دود نیشكر سیستم تنفسی و گوارشی را اذیت می‌كند و موارد ایمنی و بهداشتی از سوی كارفرما رعایت نمی‌شود.
چراغی در خصوص نحوه قرار دادها گفت: به هیچ وجه اجازه به كارگر نمی‌دهند كه مفاد قرارداد را بخواند و فقط اجازه امضاء دارد و یك نسخه آن را نیز در اختیار كارگر قرار نمی‌دهند و مدت قرار داد تا پایان برداشت محصول است.
به گفته چراغی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه اجازه ارائه خواسته‌های كارگران به مسئولان را نمی‌دهد و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی چند ماه پیش قول داد تا یك هفته دیگر مشكل بیمه و سنوات كارگران حل شود اما تاكنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.