افق روشن
www.ofros.com

ادامه اعتراض کارگران لوله سازی خوزستان

و دومین روزتجمع کارگران کشت وصنعت هفت تپه


فارس - مهر                                                                                                     دوشنبه ٩ آبان ماه ١٣٩٠

تجمعات اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان کماکان ادامه دارد

تجمعات اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان برای احقاق حقوقشان ادامه دارد.استاندار خوزستان بجای پاسخگویی به خواسته های برحق کارگران، باغیرعادی قلمدادکردن این تجمعات اعتراضی ،تهدید به دخالت دستگاه های امنیتی وقضایی کرد.
سی و یکمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خوزستان امروز در حالی برای حل مشکل بیکاری در استان برگزار شد که کارگران لوله‌سازی خوزستان، برای چندمین روز پیاپی در یک ماه اخیر در مقابل استانداری تجمع کردند.
استاندار خوزستان ظهر امروز در حاشیه کارگروه اشتغال استان در خصوص تجمع کارگران لوله سازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار داشت: عمده مشکلات کارگران لوله سازی خوزستان حل شده و کارگران نباید تجمع کنند. این تجمع‌ها به ضرر کارگران است و دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال پیگیری این پرونده هستند.
سید جعفر حجازی تجمع‌های کارگران لوله سازی را نشات گرفته از عوامل سازمان یافته دانست و گفت: تجمعات کارگران لوله سازی اهواز نشات گرفته از یک سری تحریکات غیر عادی است.
برپایه گزارش امروزفارس ،ناصرسودانی بهارستان نشین اهوازی دررابطه با تجمعات اخیرکارگران لوله سازی خوزستان نیز،ضمن هشداردررابطه بابهره گیری سوء استفاده کنندگان از این تجمعات،کارگران را به صبوری دعوت کرد:
اعتراض‌های مداوم کارگران لوله سازی هم یکی از مواردی است که بار‌ها شهر اهواز را با مشکل مواجه کرده است و این وضعیت باید به نوعی پایان یابد زیرا ادامه این وضعیت بی‌شک برای خوزستان و صنایع آنچهره خوشایندی ندارد.
وی درباره آینده این کارخانه تاکید کرد: آینده روشن است و کارگران هم بدانند مشکل چندین ساله آن‌ها قرار است برای همیشه حل شود ولی این افراد زحمتکش بدانند که اعتراضات مداوم آن‌ها راهی برای سوء استفاده کنندگان باز می‌کند به همین دلیل آن‌ها را به صبوری توصیه می‌کنم.
براساس این گزارش، مالکیت شرکت لوله سازی خوزستان که از معدود شرکت‌های تولید کننده لوله‌های مورد نیاز وزارت نیرو در کشور محسوب می‌شود در سال ۱۳۸۱ از بانک صنعت و معدن سلب و به بخش خصوصی واگذار شد که دقیقا از‌‌ همان زمان، روزهای تیره این شرکت آغاز و حتی در مقاطعی با توقف تولید مواجه شد.
به گفته کارگران این شرکت، حقوق و دستمزد کارگران رسمی مدت ۱۲ ماه و کارگران قرارداری بیش از ۱۵ ماه پرداخت نشده است. کارخانه لوله‌سازی خوزستان، ۴۵۰ کارگر رسمی و ۳۵۰ کارگر قراردادی دارد

**************

دومین روزتجمع کارگران کشت وصنعت هفت تپه وکارون خوزستان

کارگران اعتصابی کشت وصنعت نیشکرهفت تپه وکارون برای دومین روزمتوالی مقابل مجلس تجمع کردند
، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و کارون خوزستان در اعتراض به عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل سابقه بیمه‌ای آنها درهوای بارانی جلوی درب مجلس تجمع کردند.
این کارگران نسبت به عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی با آنها جهت بازنشستگی اعتراض داشتند. آنها به صورت فصلی به کار گرفته می شوند و در ٦ ماه سال برای آنها حق بیمه و حقوق پرداخت می شود، اما در ٦ ماه دوم سال حقوقی دریافت نمی کنند و فقط حق بیمه درمان آنها پرداخت می شود لذا سوابق بیمه آنها برای بازنشستگی کامل نیست.
این کارگران از سال ٨٨ با مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکل گفتگو و مذاکره داشتند و مقرر شده با پرداخت ٦٠ درصد حق بیمه توسط شرکت و ۴٠ درصد حق بیمه توسط کارگران مشکلات آنها حل شود اما تاکنون سازمان تامین اجتماعی با آنها همکاری لازم را برای حل مشکلشان انجام نداده است.
کارگران این کارخانه بعضا از سال ۵٢ مشغول به کار هستند اما به دلیل رد نشدن سوابق بیمه ای شان نمی توانند بازنشسته شوند.