افق روشن
www.ofros.com

سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با آدرس جدید آغاز بکار کرد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        یکشنبه ١٢ دیماه ١٣٨٩

دو ماه پس از فیلترینگ سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و عدم امکان بردن اخبار و مطالب بر روی آن، سایت اتحاد با آدرس جدیدی شروع بکار کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تشکر و قدردانی از کارگران و تمامی کسانی که طی تماسهای مکرر با مسئولین اتحادیه از تعطیلی سایت اتحاد ابراز نگرانی کرده بودند و همچنین قدردانی صمیمانه از تمامی دوستانی که در این مدت آمادگی خود را برای براه انداختن سایت جدید ابراز داشتند، بدینوسیله آدرس جدید سایت اتحاد را به شرح زیر اعلام و از اعضا و دوستداران اتحادیه و سایتهای خبری میخواهد تا از هر طریق ممکن آنرا به اطلاع عموم برسانند. اخبار و مقالات سایت اتحاد بتدریج بروز خواهند شد.

www.etehadeh.com

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٢/١٠/١٣٨٩

www.etehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com