افق روشن
www.ofros.com

زمزمه اعتراض و اعتصاب در شرکتهای تابعه سایپا با هزاران کارگر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۴ مه ۲۰۱۵

صبح امروز بدنبال ممانعت از ورود ٦ نفر از کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا، زمزمه اعتراض و اعتصاب در این کارخانه در میان کارگران بالا گرفت.
جلوگیری از ورود این کارگران (بنا بر برخی خبرها ٨ نفر) به کارخانه بدنبال آن صورت میگیرد که در پی اعتراضات سال گذشته آنان، مدیریت کارخانه اعلام کرده بود از سال جدید برخورد با اعتراضات کارگران را تشدید خواهد کرد.
از اواخر تابستان سال گذشته، اعتراض به پایین بودن مزد در اغلب شرکتهای تابعه سابپا از جمله شرکت قالبهای صنعتی، مگاموتور، سایپا پرس و سایپا آذین و ... ادامه داشته است. بطوریکه کارگران مگاموتور و سایپا پرس در مواردی دست به اعتصاب زدند و کارگران شرکت قالبهای صنعتی نیز که حدود ۱۵۰۰ نفر می باشند بارها در محوطه کارخانه اقدام به تجمع کردند. در شرکتهای تابعه سایپا هزاران کارگر مشغول بکارند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در زمستان سال گذشته مدیریت شرکت قالبهای صنعتی سایپا در پاسخ به مطالبات کارگران برای افزایش مزد پایه و همگن سازی پرداختها در این شرکت (با شرکت مادر- کارخانه خودرو سازی سایپا) که خواست اصلی کارگران بوده است اقدام به بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و همچنین پرداخت ناچیری حق آکورد، با هدف افزایش دریافتی کارگران نمود اما تن به خواست اصلی آنان یعنی افزایش مزد پایه و همگن سازی دستمزدها نداد.
بنا براین گزارش، دور جدید زمزمه اعتراض کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا از هفته گذشته از آنجا آغاز شد که کارخانه سایپا(کارخانه مادر) با آغاز سال ٩۴ علاوه بر حداقل مزد مصوب شورایعالی کار، ٦ درصد نیز بر روی حداقل مزد کارگران این شرکت گذاشت اما مدیریت شرکت قالبهای صنعتی و دیگر شرکتهای تابعه سایپا نه تنها به همگن سازی پرداختها به عنوان خواست اصلی کارگران این شرکتها وقعی ننهادند بلکه افزایش ٦ درصدی مزد کارگران سایپا را نیز در این شرکتها اعمال نکردند.
بنا بر اظهار کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا، تفاوت دستمزد مهندسین شرکتهای تابعه سایپا با شرکت مادر (کارخانه سایپا) یک الی یک و نیم میلیون تومان و تفاوت دستمزد کارگران ۴۰۰ الی 500 هزار تومان است. این در حالی است که کارخانه سایپا بدون تولیدات این شرکتها قادر به تولید خودرو نیست و به لحاظ اهمیت شغلی، کار کارگران شرکتهای تابعه سایپا با کار کارگران شرکت مادر (کارخانه سایپا) تفاوتی ندارد.
خواست اصلی کارگران شرکتهای تابعه سایپا از جمله کارگران شرکتهای مگاموتور، سایپا آذین، شرکت قالبهای صنعتی سایپا و سایپا پرس پایان دادن به تبعیض در پرداختها و همگن سازی دستمزها با دستمزد کارگران کارخانه مادر است. اما بدلیل بی توجهی شرکت سایپا به خواستهای کارگران شرکتهای تابعه، هم اکنون زمزمه اعتصاب و اعتراض در میان کارگران این شرکتها بالا گرفته است بطوریکه صبح امروز مدیریت شرکت قالبهای صنعتی سایپا با هدف مرعوب کردن کارگران و جلوگیری از اعتراض آنان، از ورد ٦ نفر از کارگران به کارخانه جلوگیری کرد که این امر اعتراض کارگران را برانگیخت. کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا اعلام کرده اند چنانچه همچنان از ورد همکارانشان به کارخانه جلوگیری شود اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٣ اردیبهشت ماه ١٣٩۴