افق روشن
www.ofros.com

اخراج ۵ تن از کارگران زرین بنا پارسیان


اتحادیه آزاد کارگران                                                                               سه شنبه ٢٢ شهریور ماه ١٣٩٠

طبق خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دنبال اعتراض کارگران شرکت زرین بنا پارسیان به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقعه خود، کارفرمای این شرکت اقدام به اخراج ۵ تن از این کارگران نمود. این کارخانه واقع در جاده دهگلان سنندج تولید کننده پروفیل UPVC می باشد و دارای بیش از ٦٠ کارگر زن و مرد است. کارفرمای این کارخانه کارگران را قبل از شروع به کار، مجبور به امضای قراردادهای سفید و نیز استعفا نامه می کند. تا در هر زمان که خود اراده کرد برای اخراج آنان با مانعی روبرو نباشد. از نظر کارگران این کارخانه اخراج همکارانشان تنها به منظور زهر چشم گرفتن از بقیه کارگران بوده و دلیلی برای اخراج آنان وجود نداشته است. اخیرا مدیریت این شرکت بجای پرداخت حقوق کارگران و رسیدگی به سایر مطالبات آنان، با اجرای تفکیک جنسیتی در کارخانه اقدام به جدا سازی مردان و زنان کارگر نموده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران