افق روشن
www.ofros.com

بدلیل گرانی سرسام آور مواد اولیه، تولید

لاستیک در کارخانه کیان تایر بطور کامل متوقف شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩١

کارخانه کیان تایر از جمله کارخانه هایی است که طی سالهای گذشته دچار بحران شده بود و کارگران آن بطور مداوم در اعتراض بسر میبردند اما در یکسال گذشته تولید این کارخانه به روال عادی بازگشت و دستمزدهای کارگران نیز بطور مرتب پرداخت شد اما با شروع بحران ارزی اخیر و گرانی سرسام آور مواد اولیه از روز چهارشنبه ١٢ مهر ماه این کارخانه بزرگ از تهیه مواد اولیه عاجز ماند و تولید لاستیک در آن بطور کامل متوقف شد.
مدیریت کارخانه کیان تایر از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون حدود ٢۵٠ نفر از کارگران را پیش از موعد بازنشسته کرده است. اما بدلیل عدم پرداخت کامل سنوات این کارگران، آنان تاکنون چندین بار در مقابل کارخانه دست به اعتراض زده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران اخیرا مدیریت کارخانه کیان تایر به حدود ٦٠ نفر از کارگرانی که به سن بازنشستگی رسیده اند اعلام کرده است در صورتی آنان را بازنشسته خواهند کرد که این کارگران سنوات خود را همچون کارگران بازنشسته دوره های پیشین بصورت ماهیانه ۵٠٠ هزارتومان دریافت کنند اما آنان باید با دادن تعهد محضری متعهد شوند که در صورت پیش آمدن اخلالی در پرداخت این پول، دست به اعتراض نخواهند زد. بنا بر این گزارش کارگران زیر بار این طرح مدیریت نرفتند و اعلام کردند در صورتی تعهد محضری میدهند که کارفرما نیز تعهد محضری مبنی بر پرداخت بموقع تعهدات خود بدهد. این کشمکش میان مدیریت و کارگران همچنان ادامه دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٧ مهر ماه ١٣٩١