افق روشن
www.ofros.com

تجمع برای آزادی کارگران زندانی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  چهارشنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٩٠

تجمع اعتراضی خانواده‌های کارگری به همراه خانواده‌های

کارگران بازداشت شده در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج

                              یدالله قطبی                        غالب حسینی                    خالد حسینی                      وفا قادری

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ خانواده‌های کارگران بازداشت شده در سنندج با همراهی تعدادی دیگر از خانواده های کارگری دست به تجمع اعتراضی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات دراین شهر زدند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی از زندان شدند.
بنا بر این گزارش این تجمع از ساعت ۹ صبح شروع شد.بدنبال این تجمع مامورین امنیتی سعی در پراکندن تجمع کنندگان نمودند که با مقاومت آنان مواجه شدند و در پی آن ناچار شدند تعدادی از نیروهای یگان ویژه را به محل بیاورند و با محاصره تجمع کنندگان مانع پیوستن مردم به آنان شوند.
این تجمع تا ساعت ۱۳ ظهر ادامه داشت.در این تجمع به خانواده‌های کارگران بازداشتی اعلام شد پرونده های این کارگران در حال طی کردن مراحل قانونی خود است و قول تماس تلفنی کارگران بازداشت شده با خانواده‌هایشان را دادند.
خانواده‌های کارگران بازداشتی و دیگر خانواده‌های کارگری در شهر سنندج اعلام کرده‌اند تا آزادی بی قید و شرط غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگر آن ایران با حمایت قاطعانه از اعتراضات خانواده‌های کارگران بازداشتی در سنندج اعلام میدارد این کارگران هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و مامورین امنیتی با تداوم بازداشت آن‌ها قصد پرونده سازی واهی برای آنان را دارند و بدینوسیله خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی از زندان است و از عموم کارگران و نهادهای کارگری میخواهد تا با اعتراض به تداوم بازداشت این کارگران در سنندج مانع پرونده سازیهای واهی برای آنان شوند.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۴ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۰