افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت دستمزد کارگران نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           چهارشنبه ۴ خرداد ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه خود را دریافت نکرده اند و به تازگی دستمزد اسفند ماه آنان پرداخت شده است.
این کارخانه ها هر کدام حدود ۱۲۰۰ نفر کارگر دارند و متعلق به یک کارفرما هستند. اخیراً احمد بیگلر راننده لیفتراک کارخانه نورد پروفیل ساوه با سابقه ۱۵ سال کار با بهانه عدم نیاز از کار خود اخراج شد. این امر نگرانی کارگران این کارخانه را برانگیخته است.
این کارخانه ها جزو آندسته از کارخانه هایی هستند که سوانح کاری در آن‌ها بالاست. اسفند ماه سال گذشته یکی از کارگران کارخانه نورد لوله صفا بدلیل گیر کردن پایش در دستگاه تراش از زانو به پایین بشدت آسیب دید. در این دو کارخانه ها طی سالهای گذشته ۵ کارگر نیز جان باخته اند و اکثر کارگران در آنها دچار آسیب های شنوایی و دیسک کمر هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۴ خرداد ماه ۱۳۹۰