افق روشن
www.ofros.com

تجمع بیش از دو هزار کارگر

در اعتراض به تغییرات قانون کار در مقابل مجلس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      یکشنبه ٢٩ آبان ماه ١٣٩٠

بیش از دو هزار کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر

در قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت ٩ صبح امروز ٢٩ آبانماه سالروز تصویب قانون کار، بیش از دو هزار کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمعی اعتراضی زدند. هر چند خانه کارگر چند روز پیش در محافل خود محل برگزاری این تجمع را خیابان ابوریحان اعلام کرده بود و هیچ اطلاع رسانی عمومی نیز در مورد برگزاری زمان و مکان برگزاری تجمع نکرده بود و تلاش داشت تا این تجمع را بصورت کنترل شده و با شرکت معدود عناصر شناخته شده خود برگزار کند با اینحال صبح امروز ٢٩ آبانماه کارگران علیرغم بارندگی شدید از نقاط مختلف خود را به مقابل مجلس شورای اسلامی رساندند و در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمع زدند.
در این تجمع کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی در اعتراض به تغییرات ضدکارگری تر در قانون کار بطور یکپارچه ای شعار میدادند: مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی - وزیر بی لیاقت استعفااستعفا - کارگر اتحاد اتحاد - مرگ بر سرمایه دار - تغییر قانون کار، وال استریت ایران و......
این تجمع علیرغم بارندگی شدید بمدت ٢ ساعت در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و در ساعت ١١ قبل از ظهر کارگران با شعار: تغییر قانون کار، اعتصاب اعتصاب - به تجمع خود پایان دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٩ آبانماه ١٣٩٠

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com