افق روشن
www.ofros.com

صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت

...مزد عادلانه تورم‌ زا نیست، از تمامی مدعیان تورم زا بودن افزایش دستمزد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           سه شنبه ۳ دیماه ۱۳۹٢

تجمع همزمان کارگران مخابرات راه دور و کارگران تهرانی در مقابل مجلس شورای اسلامی

صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان شاهد دو تجمع کارگری بود. بنا بر بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت ١٠ صبح امروز حدود دویست نفر از کارگران مخابرات روستائی در اعتراض به عدم واریز بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. بنا بر اظهار کارگران تجمع کننده تا سال ١٣٨٩ و قبل از خصوصی سازی در مخابرات روستائی، مبلغ ٣٣ میلیارد و ششصد میلیون تومان از حق بیمه این کارگران توسط دولت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و پس از خصوصی سازی نیز از سال ٨٩ به این سو بیمه های این کارگران که مبلغی معادل ۳۴ میلیارد تومان میشود توسط بخش خصوصی شرکت مخابرات به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و پیگیریها و اعتراضات تاکنونی آنان علیرغم وعده های مسئولین تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است.
بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع کارگری که همزمان با تجمع حدود ۵٠٠ نفر از کارگران تهرانی در اعتراض به غارت و چپاول سازمان تامین اجتماعی بود یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در میان کارگران تجمع کننده اظهار داشت: بیمه شما تا قبل از خصوصی سازی توسط مجلس پیگیری و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده اما بدلیل اشتباهی که صورت گرفته سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را به عنوان بیمه های شما منظور نکرده است و لذا باید وکلای شما با در دست داشتن سند این واریز آنرا از سازمان تامین اجتماعی پیگیری کنند. وی در ادامه اظهارات خود نسبت به واریز بیمه این کارگران پس از خصوصی سازی نیز اظهار داشت: این مسئله را باید از طریق شرکت مخابرات دنبال کنید. در این تجمع، کارگران مخابرات روستائی طوماری را نیز تنظیم و آنرا تحویل مسئولین مجلس شورای اسلامی دادند و حدود ساعت ٣٠/١١ دقیقه با وعده مسئولین مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به خواستهایشان به تجمع خود پایان دادند.
در همین حال ۵٠٠ کارگران تهرانی نیز که با در دست داشتن پلاکاردهائی مبنی بر اعتراض به غارت و چپاول سازمان تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده بودند پس از سخنرانی حسین دهدشتی، یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی حدود ساعت ١١ به تجمع خود پایان دادند. حسین دهدشتی در این سخنرانی با اظهار این نکته که مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل کرده است تلاش کرد وظیفه مجلس را در اینباره خاتمه یافته اعلام کند. لازم به یادآوری است این تجمع با شرکت سران خانه کارگر از نقاط مختلف بر پا شده بود اما تعدادی از فعالین مستقل کارگری و هماهنگ طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیز در آن شرکت داشتند و هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بطور مرتب نظر کارگران را به اقدام اعتراضی و قضائی مستقلی جلب میکردند که با استقبال چشمگیری از سوی کارگران تجمع کننده مواجه شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم دی ماه ۱۳۹٢

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

***********************

پروین محمدی در گفتگو با ایلنا

مزد عادلانه تورم‌ زا نیست، از تمامی مدعیان تورم زا بودن افزایش دستمزد کارگران دعوت می‌کنیم تا برای اثبات صحت‌ ادعاهای خود در مناظره‌ای با کارگران شرکت‌ کنند
یکی از هماهنگ‌ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به دستمزد، مدعیان تورم‌زا بودن افزایش واقعی دستمزد‌ها را به مناظره دعوت کرد.
«پروین محمدی» با اعلام اینکه ادعای تورم‌زا بودن افزایش واقعی دستمزد کارگران صحت و مبنای واقعی ندارد، گفت: در تمامی سالهای گذشته این ادعا با هدف راضی نگهداشتن کارگران به دریافت دستمزدهای زیر خط فقر مطرح شده است.
وی بابیان اینکه از نظر اقتصادی افزایش دستمزد زمانی تورم‌زا خواهد بود که درآمد مزدبیگران از هزینه‌های آن‌ها پیشی بگیرد، گفت: سالهاست که در شورای عالی کار به واسطه چنین استدلال‌هایی دستمزد‌ها از هزینه‌های واقعی زندگی عقب مانده‌اند و درنتیجه کارگران ایران هیچگاه بیش و حتی برابر خرج خانواده‌های‌شان مزد نگرفته‌اند تا ایجاد تورم کند.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه مخالفان واقعی شدن دستمزد‌ها همواره تعیدل نیروی انسانی و بحران‌های کارگری را از عوارض افزایش مزد اعلام کرده‌اند، افزود: این ادعای کاذب در حالی همچنان مطرح می‌شود که نوسانات اقتصادی اخیر که یاعث بیکاری هزاران کارگر شد نشان داد که اخراج کارگران هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه در سال گذشته نیز به دلیل چنین استلال‌های نادرستی دستمزد کارگران کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته بود، افزود: با توجه به اینکه مسئولان ارشد دولتی خود از تورم ۴۵ درصدی در جامعه خبر می‌دهند، انتظار کارگران برای سال ۹۳ افزایش واقعی دستمزد متناسب با نرخ تورم است.
محمدی در پایان افزود: به همین دلیل از تمامی مدعیان تورم زا بودن افزایش دستمزد کارگران دعوت می‌کنیم تا برای اثبات صحت‌ ادعاهای خود در مناظره‌ای با کارگران شرکت‌ کنند.