افق روشن
www.ofros.com

شریف ساعد پناه بازداشت و روانه زندان شد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           پنجشنبه ٢۴ دی ۱٣٨٨

بنابر خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، شریف ساعد پناه عضو هیئت مدیره اتحادیه، عصر روز سه شنبه ٢٢ دی ماه توسط دو نفر مامور لباس شخصی در میدان بسیج شهر سنندج بازداشت و روانه بازداشت گاه گردید. شریف ساعد پناه شب گذشته را در بازداشت گاه گذراند و امروز( چهارشنبه ٢٣ دی) او را به دادگاه برده و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل نمودند. این شیوه غیر معمول بازداشت در مورد به اصطلاح جرائم عمومی، در حالی رخ می دهد که قبل از آن شریف ساعد پناه به دادگاه مراجعه کرده و اعلام نموده بود که پس از چند روز انجام کارهای شخصی و خانوادگی خود را جهت اجرای حکم معرفی خواهد کرد. از سوی دیگر با گذشت چندین ماه از صدور حکم بازگشت به کار کارگران اخراجی پرریس که شریف ساعد پناه یکی از نمایندگان منتخب این کارگران می باشد، هنوز مراجع مسئول اقدامی در جهت اجرای حکم مذبور بعمل نیاورده و کسی یا نهاد دولتی متعرض کارفرمای این کارخانه که از زیر بار اجرای حکم بالاترین مرجع قضایی دولت جمهوری اسلامی شانه خالی کرده نشده است و هم چنان خانواده های کارگران اخراجی این کارخانه در شرایط سخت به سر می برند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران٢٣ دی ٨٨

--------------------------
نیروهای امنیتی و انتظامی به قصد دستگیری

شریف ساعد پناه در ساعت ۵/۵ صبح امروز وارد منزل وی شدند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ٢١ دی ماه ٨٨ تعدادی مامور لباس شخصی به همراه تعدادی از نیروهای امنیتی در ساعت ۵/۵ صبح با دو خودرو به درب منزل شریف ساعد پناه مراجعه کرده و با ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده وی، یک مامور لباس شخصی به همراه سه مامور نیروی انتظامی وارد منزل شخصی شریف ساعد پناه شدند و به بهانه اجرای حکم جریمه نقدی وی، منزل شریف ساعد پناه را زیر و رو کردند و اعلام نمودند برای بازداشت شریف وارد منزل شده اند.
این برخورد با شریف ساعد پناه در حالی صورتی میگیرد که در رابطه با پرونده های جرایم نقدی در صورت عدم مراجعه محکوم به دادگاه اجرای احکام، معمولا با ضامن محکومین تماس میگیرند و از وی میخواهند تا فرد محکوم شده را معرفی نماید و در صورت عدم مراجعه فرد محکوم اقدام به ضبط وثیقه ای میکنند که فرد ضامن آنرا به ضمانت گذاشته است.
لازم به یاد آوری است شریف ساعد پناه نماینده کارگران کارخانه پرریس و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که علیرغم صدور حکم بازگشت بکار برای وی و همکارانش از سوی هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج و تائید آن از سوی دیوان عدالت اداری بدلیل بند و بست کارفرما با ارگانهای مسئول و تعلل عامدانه دادگاه اجرای احکام در اجرای حکم بازگشت بکار این کارگران، هیچگاه بر سر کارهای خود بازنگشتند و شب عید امسال بدلیل عدم پرداخت دستمزدهای معوقه شان از سوی کارفرما در تنگنای شدید اقتصادی قرار گرفتند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن یورش به منزل شریف ساعد پناه به بهانه اجرای حکم جریمه نقدی وی و ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده اش در ساعت ۵/۵ صبح، خواهان لغو فوری حکم ظالمانه ای است که در مورد شریف ساعد پناه صادر شده است. مطلب زیر بخشی از سرنوشت این کارگران و سرنوشت خود شریف ساعد پناه است که در پنجم آذر ماه امسال به قلم خود وی نوشته شده است و هم اکنون در بخش مقالات سایت اتحاد قرار دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢١ دی ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com