افق روشن
www.ofros.com

راهپیمایی و تجمع اعتراضی کارگران پارس متال

همراه با گزارش تصویری

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  سه شنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پارس متال دیروز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در اعتراض به خلف وعده کارفرما در مورد پرداخت دستمزدهای جاری و معوقه خود دست به راهپیمایی و تجمع اعتراضی زدند.
بنا بر این گزارش ۲۶۰ کارگر پارس متال با در دست داشتن دو پارچه نوشته حدود ساعت ۹ صبح دیروز از محل کارخانه در کیلومتر ۷ جاده مخصوص خارج شدند و از آنجا تا سه راه بهنوش و سپس تا مترو چیتگرراهپیمایی کردند و با اعلام اینکه پولی برای پرداخت هزینه مترو ندارند توانستند سوار مترو شده و در ایستگاه شادمان در خیابان آزادی پیاده شوند. این کارگران همچنین از مترو شادمان تا وزارت کار را نیز با در دست داشتن پارچه نوشته‌های خود راهپیمایی کردند و با رسیدن به مقابل وزارت کار دست به تجمع در مقابل این وزارتخانه زدند.
با تجمع کارگران پارس متال در مقابل وزارت کار، مسیولین این وازرتخانه برای جلوگیری از گسترش اعتراض کارگران در این محل که یکی از مراکز پردد در خیابان آزادی است بلافاصله در میان کارگران حاضر شدند و با دعوت آنان به آرامش با نماینده های کارگران اقدام به برگزاری جلسه کردند. در این جلسه که تا عصر ادامه داشت مقرر شد کارفرما بر اساس توافق قبلی با کارگران که در دی ماه سال گذشته صورت گرفته بود نسبت به پرداخت دستمزدهای معوقه و حقوق جاری آنان عمل نماید. در این جلسه کارگران یک اولتیماتوم سه روزه نیز به کارفرما برای عمل به وعده هایش دادند و اعلام کردند چنانچه طی سه روز آینده کارفرما به توافقات صورت گرفته عمل نکند اینبار در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، در حال حاضر آنان ۵ ماه دستمزد معوقه از سال گذشته بعلاوه دستمزد فروردین ماه سالجاری را از کارفرما طلبکار هستند.
بر اساس توافقی که ما بین کارفرما و نماینده های کارگران و با حضور معاون وزیر کار در دی ماه سال گذشته صورت گرفته بود مقرر شده بود کارفرما برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران و دستمزدهای جاری آنان هر هفته مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب کارگران واریز کند تا بدین ترتیب پس از مدتی مطالبات معوقه آنان به صفر برسد اما این توافق فقط تا پایان سال گذشته از سوی کارفرما اجرا شد و همین امر باعث گردید کارگران پارس متال بار دیگر اعتراضات خود را از سر بگیرند. با شروع اعتراض در میان کارگران پارس متال در سال جدید و برای جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی آنان در روز جهانی کارگر، دهم اردیبهشت ماه جاری حراست اداره کار و مدیریت کارخانه با نماینده های کارگران اقدام به برگزاری جلسه کردند. در این جلسه مدیریت کارخانه بر خلاف توافق دی ماه سال گذشته اعلام کرد هیچ تعهدی جز پرداخت دستمزدهای جاری کارگران را نمیتواند قبول کند وهمین امر باعث شد کارگران پارس متال دیروز دوازدهم اردی‌بهشت ماه اعتراضات خود را از سر بگیرند.
کارخانه پارس متال دو سال پیش ۴۰۰ کارگر داشت . سال گذشته ۱۴۰ نفر از این کارگران که با قرارداد موقت مشغول کار بودند به بهانه پایان مدت قرارداد از سوی کارفرما اخراج شدند. پس از اخراج این کارگران که هر کدام از آن‌ها دارای سابقه کاری از ۲ تا ۲۲ سال بودند کارفرما مبلغ ناچیزی به عنوان سنوات به آنان پرداخت کرد و برای مابقی مطالبات کارگران اخراجی به آنان چک مدت دار داد که در حال حاضر این چکها بدلیل عدم وصل از سوی کارگران برگشت زده شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از اعتراضات کارگران پارس متال خواهان تحقق فوری خواستهای این کارگران است و اعلام میدارد عدم پرداخت بموقع دستمزدهای کارگران یک دزدی آشکار از دستمزدهای زیر خط فقر آنان است و چنین عملی از سوی کارفرما باید یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی گردد و می باید خسارتهای ناشی از عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران به آنان پرداخت شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۳ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۰