افق روشن
www.ofros.com

آغاز اعتصاب امروز کارگران نورد لوله

صفا و جلوگیری از ورود محمد رئوف به کارخانه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩١

بدنبال آغاز اعتصاب امروز کارگران در کارخانه نورد لوله صفا از ورود محمد رئوف به کارخانه جلوگیری شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال شروع اعتصاب امروز در کارخانه نورد لوله صفا که پس از ۵ ساعت با تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزد معوقه کارگران پایان گرفت حراست کارخانه از اول صبح از ورود محمد رئوف به کارخانه جلوگیری بعمل آورد و وی در این رابطه شکایتی را تسلیم اداره کار شهرستان ساوه کرد.
محمد رئوف از جمله کارگران با سابقه و رسمی کارخانه نورد لوله صفا است که از دو سال پیش به همراه دیگر همکارانش خواهان اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه شده است. در پی تلاشهای وی و دیگر همکارانش بود که چند ماه پیش اداره کار اراک رای به اجرای این قانون در برخی از قسمتهای این کارخانه داد اما کارفرما زیر بار نرفت و به رای صادره اعتراض کرد. به همین دلیل روز شنبه گذشته بار دیگر بازرسانی از اداره کار ساوه و اراک به کارخانه آمدند تا دست به بازرسی مجدد بزنند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از آنجا که کارفرما از آمدن بازرسان در روز شنبه اطلاع داشت دستور به خاموشی بسیاری از دستگاهها داد اما پس از حضور بازرسان در محل کارخانه، بسیاری از کارگران و منجمله محمد رئوف به آنان اعلام کردند کارفرما تعمدا دستور به خاموشی دستگاهها داده است تا جلو اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در کارخانه را بگیرد.
کارخانه پروفیل ساوه و نورد لوله صفا متعلق به رستمی صفا، سالهاست کارگران خود را با آزمایشات پزشکی برای احراز سلامتی آنان به کار میگیرد اما از آنجا که اکثریت کارگران این کارخانه با قرارداد موقت به کار گرفته میشوند پس از چندین سال کار و به محض اینکه دچار بیماریهای ریوی، دیسک کمر، بیماریهای شنوایی و آرتروز زانو میشوند از تمدید قرارداد آنها سرباز میزند و به این ترتیب این کارگران که تعداد آنها از سالها پیش تاکنون به صدها نفر میرسد پس از ١٠ الی ٢٠ سال کار در این کارخانه و در حالیکه دچار معلولیتهای جسمی شده اند بدون بهره مندی از کمترین حق و حقوقی از کار خود اخراج میشوند.
محمد رئوف از جمله این کارگران است که هم اکنون دچار آرتروز شدید زانوست. وی از آنجا که از جمله معدود کارگران رسمی این کارخانه میباشد به همراه دیگر همکارانش با شکایت به اداره کار ساوه و اراک، خواهان اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه شده است اما در حالی که هنوز این تلاش به ثمر ننشسته است و محمد به دلیل آرتروز شدید زانو با عصا به سختی قادر به راه رفتن است امروز از سوی کارفرما به کارخانه راه داده نشد تا وی نیز همچون صدها کارگر این کارخانه که پس از ١٠ الی ٢٠ سال کار و زحمت دچار معلولیتهای جسمی شده اند با درد و رنج معلولیت و توام با فقر و فلاکتی دهشتناک متضمن سودهای میلیاردی برای کارفرمای این کارخانه شود. اما سرنوشت محمد ودیگر کارگران شاغل کنونی کارخانه نورد لوله صفا با تلاشهایی که وی و همکارانش کرده اند به یقین طور دیگری رقم خواهد خورد و کارگران با عقب راندن کارفرما، موفق خواهند شد اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه را عملی کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ آبانماه ١٣٩١