افق روشن
www.ofros.com

فروش نخ های توقیف شده کارخانه پریس به وسیله کارفرما

اتحادیه آزاد کارگران                                                                       چهارشنبه ٢۵ شهریور ۱٣٨٨

کارفرمای کارخانه پرریس نخهای توقیف شده

برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران را به فروش رسانده است

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران دادگاه اجرای احکام شهر سنندج بر اساس حکم دیوان عدالت اداری در مورخه ٦/۵/٨٨ دو تن نخ تولیدی شرکت پرریس را جهت پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران توقیف کرد و قرار شد این نخها برای پرداخت دستمزدهای کارگران بفروش برسد. اما کارگران این کارخانه بطور غیر مترقبه ای متوجه شدند این نخها توسط کارفرما به فروش رسیده است و بلافاصله دادگاه را در جریان این مسئله قرار دادند و کارفرما در عکس العمل به آن اعلام کرد این نخها، نخهای توقیف شده و ومتعلق به شرکت پرریس نبوده و نخهای توقیف شده همچنان در کارخانه هستند.
بنا بر این گزارش در ادامه شکایت و پیگیری کارگران، قاضی دادگاه، بازرسی را جهت معلوم شدن صحت و سقم مسئله به کارخانه اعزام کرد و بازرس مزبور با بازرسی از کارخانه طی صورتجلسه ای اعلام کرد هیچ نخی در کارخانه وجود ندارد به همین دلیل قاضی دادگاه از آنجا که این نخها توسط مامور اجرای احکام قبلا مشاهده و توقیف شده بود مدیر کارخانه را به اتهام خیانت در امانت احضار کرد و قرار است یازدهم مهر ماه مدیر کارخانه در این رابطه دادگاهی بشود.
از سوی دیگر بنا بر گزارشهای رسیده بر اساس توافقات صورت گرفته با کارگران پرریس برای اجرای حکم دیوان عدالت، کارفرما و مسئولین استانداری با اعمال فشار بر کارگران و بر خلاف رای دیوان عدالت تا کنون ٦ نفر از این کارگران را با قرارداد سه ماهه بر سر کار بازگردانده اند و قرار است بقیه کارگران را نیز بتدریج با این نوع قرار داد بر سر کارهای خود بازگردانند و کارفرما سایر مطالبات معوقه این کارگران را (به استثنای مبلغی که با نخ توقیف شده قرار است به کارگران پرداخت شود) هنگام پرداخت دستمزد ماهیانه در هر ماه بتدریج پرداخت کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٤ شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵