افق روشن
www.ofros.com

اولتیماتوم کارگران کیان تایر به کارفرما


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              یکشنبه ٢ آبان ١٣٨٩


اولتیماتوم کارگران کیان تایر به کارفرما

تداوم بلاتکلیفی و اعتراضات کارگران کیان تایر

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از گذشت ١۶ روز از اخراج کارفرما و مدیران کیان تایر از محل کارخانه توسط کارگران و همچنین وعده کارفرما مبنی بر تحقق برخی خواستهای کارگران کیان تایر، هنوز هیچیک از خواستهای این کارگران محقق نشده است و آنان در طول شانزده روز گذشته بدون انجام کاری در ساعات کاری به کارخانه آمده و در ساعت تعطیلی به خانه های خود باز گشته اند.
بنا بر این گزارش با توجه به بلاتکلیفی این کارگران، اوایل هفته گذشته زمزمه تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری در میان آنان بالا گرفت و کارگران کیان تایر در ادامه اعتراض به عدم تحقق خواسته هایشان، روز یکشنبه هفته گذشته برای تصمیم گیری نهایی در مورد وضعیت خود، اقدام به برگزاری یک مجمع عمومی بزرگ در محل کارخانه کردند که بخشدار چهاردانگه نیز با توجه به زمزمه تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری در میان کارگران به ناچار در محل کارخانه حاضر شد و کارگران کیان تایر را به صبر و بردباری و تحمل بیشتر فرا خواند و در راستای تحمیل تعطیلی کارخانه بر کارگران تلاش کرد با به میان کشیدن مسئله تحریمهای اقتصادی و سوال از آنان در باره تعطیل کردن کارخانه، نظر مساعد این کارگران را به تعطیلی دائم کارخانه جلب کند اما کارگران بطور یکپارچه ای در مقابل خواستهای بخشدار چهاردانگه اعلام کردند: ما خواهان کار و دستمزدهای معوقه خود هستیم.
بر اساس این گزارش کارگران کیان پس از گذشت یک هفته از وعده های بخشدار چهاردانگه مبنی بر رسیدگی به خواستهایشان، امروز اول آبانماه ٨٩ در مقابل دفتر شورای کارخانه دست به تجمع زده و به اتفاق نماینده هایشان تصمیم به تشدید اعتراضات خود گرفتند.
بر اساس این تصمیم که بمثابه یک اولتیماتوم از سوی کارگران به کارفرما ابلاغ شده است چنانچه تا فردا آخر وقت اداری ۵٠ درصد باقی مانده دستمزد شهریور ماه این کارگران پرداخت نشود و مواد اولیه برای کار وارد کارخانه نگردد و مسئله تمدید دفترچه های درمانی آنان حل نشود این کارگران که تعدادشان حدود ١۴٠٠ نفر است از روز دوشنبه سوم آبانماه ٨٩ یا در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر اعتراضات خود را به سبک وسیاق گذشته از سر خواهند گرفت و یا در مقابل نهاد رسیدگی به خواستهای مردمی ریاست جمهوری دست به تجمع اعتر اضی خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول آبانماه ٨٩