افق روشن
www.ofros.com

نماینده های کارگران تجمع کننده خطاب به نایب رئیس مجلس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۹٢

نماینده های کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس در روز جهانی کارگر خطاب به نایب رئیس مجلس:

وضعیتی که امروز بر کارگران ایران تحمیل شده است

قابل دوام نیست و هیچ سرکوبی نمیتواند مانع اعتراضات کارگری به وضعیت فلاکتبار کنونی شود

بدنبال تجمع کارگری که از سوی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی و همکاران این طومار از کارخانه های مختلف به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد بدلیل تعطیل بودن مجلس در همانروز صورتجلسه ای با امضا نماینده های این کارگران و یکی از مشاورین مجلس شورای اسلامی در مورد مطالبات کارگران تنظیم شد و مقرر گردید پس از بازگشائی مجلس نماینده های کارگران تجمع کننده جهت رسیدگی به خواست هایشان به مجلس شورای اسلامی دعوت بشوند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرو این توافق ظهر دیروز ٣١ اردیبهشت ماه، نماینده های این کارگران پروین محمدی، شاپور احسانی راد و اشرف بنائی به مجلس شورای اسلامی دعوت شدند و طی ملاقاتی با نایب رئیس اول مجلس مراتب اعتراض شدید خود را به حداقل مزد ناچیز کارگران و گرانی های سرسام آور اعلام داشتند.
در این ملاقات اشرف بنائی یکی از نماینده های کارگران خطاب به ابوترابی اظهار داشت: شما بگویید ما چگونه با ۴٨٧ هزارتومان امرار معاش کنیم؟ در جامعه ای که شما ساختید با این مزد، چگونه شرافت و حیثت مان را حفظ کنیم؟ مگر این همه آسیبهای اجتماعی، فقر، بدبختی، تن فروشی، بیکاری، گرانی و تورم را نمی بینید؟ مگر حکومت و مجلس از اینهمه فلاکت و بدبختی خبر ندارند؟ شما به عنوان نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس تاکنون چه اقدامی برای جلوگیری از این همه گرانی وتورم انجام داده اید و برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم کاری را پیش برده اید؟ ما زنان کارگر دیگر تحمل و صبرمان بسر آمده است ما مزدمان مطلقا کفاف زندگیمان را نمی دهد وهمین حالا باید مزدمان متناسب با تورم اضافه شود.
در ادامه این دیدار پروین محمدی نیز اظهار داشت: آقای ابوترابی، سال پیش هم که ما با ٢٠ هزار امضای کارگران معترض نزد شما آمدیم، گفتید حق با کارگران است و مجلس هم نوا با کارگران و پیگر مطالبات آنهاست. اما ما تاکنون از مجلس هیچ اقدام عملی به نفع کارگران ندیده ایم. پس از آن دیدار ده هزار امضای دیگر تحویل دادیم و همین الان ده هزار امضای کارگری دیگری در دست مان است. چهل هزار کارگر در این مملکت خواهان افزایش حداقل مزد و پایان دادن به گرانی و تورم شده اند با اینحال برای رسیدگی عملی به خواستهای آنان هیچ کاری انجام نشده است. ٢۵ درصد حقوقی که شب عید اضافه شد با تورم همین یکی دو ماه اول سال دود شد و به هوا رفت. حال هم همین مجلس با تصویب افزایش ٣٨ درصدی حاملهای انرژی راه را برای افزایش چندین برابری هزینه های زندگی باز کرده است.
پروین محمدی در ادامه خطاب به ابوترابی گفت: وزیر کار را به خاطر این همه بیکاری، اخراج، گرسنگی و دزدی از سفره های خالی کارگران استیضاح نمی کنید اما به خاطر اینکه جنگ قدرت دارید وی را بر سر انتصاب یک فرد برکنار می کنید. وزیر کار فعلی هم حاضر نیست جلسه ای را که برای واقعی کردن دستمزد کارگران وعده داده است برگزار کند و مجلس هم هیچ کاری انجام نمی دهد. حرف من این است وقتی قیمت سیب زمینی، روغن، برنج و همه کالاها آزاد میشود چرا نباید مزد کارگر واقعی باشد؟ چرا حقوق بازنشستگان طبق ماده ٩٦ تامین اجتماعی اضافه نمی شود؟ چرا همین ٢۵ درصد را به بازنشستگان پرداخت نمی کنند؟ چرا دست بازار را در غارت سفره های خالی کارگران و مردم کاملا باز گذاشته اید؟
ابوترابی در جواب گفت: ما حالا بودجه ای نداریم ولی شما حق دارید، کارگران حق دارند و باید مزدشان واقعی و متناسب با تورم باشد، مجلس هم باید بتواند به تدریج تورم را کنترل کند. مجلس در کوتاه مدت باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و در بلند مدت باید زمینه گسترش تولید و اشتغالزایی را فراهم کند.
شاپور احسانی راد یکی دیگر از نماینده های کارگران در پاسخ به ابوتربی اظهار داشت: امکان ندارد تورم به تدریج کنترل شود خود همین مجلس، همین چند روز پیش افزایش ٣٨ درصدی حاملهای انرژی را تصویب کرد آنوقت شما از کنترل تورم صحبت میکنید، کدام کنترل؟ تمام سیاستها و تصمیم گیریهای مجلس و دولت نشان میدهد که گرانی و تورم تشدید می شود اکنون هم اکثر کارخانجات دچار تعطیلی یا ورشکستگی شده اند و یا با ٣٠ تا ۴٠ درصد ظرفیت خود کار میکنند و هر روزه کارگران اخراج میشوند، حقوق ها را دیر می پردازند، در بسیاری از شرکتها حقوق زیر حداقل مزد مصوب را به کارگران پرداخت می کنند، کارگران حق برپائی تشکلهای خود را ندارند و کارفرمایان هر طوریکه دلشان بخواهد با کارگران رفتار میکنند.
شاپور احسانی راد در ادامه صحبتهای خود گفت: سوسید کالاهای اساسی را قطع کرده اید و هر روز بیش از پیش دارید این را تشدید میکنید. اما دستمزد کارگران عملا ثابت مانده است، شما سوبسید سود کارفرمایان را با حداقل مزد ناچیزی که به تصویب رسیده است عملا دارید از سفره های خالی کارگران به سرمایه داران پرداخت میکنید و... در طول این دیدار با صحبتهای بسیار صریحی که از سوی نماینده های کارگران صورت گرفت نایب رئیس مجلس پاسخ قانع کننده ای برای نماینده های کارگران نداشت و در طول صحبتهای آنان سکوت کرده بود. وی در پایان این جلسه اظهار داشت: من در مجلس شورای اسلامی یک رای هستم با اینحال تلاش خواهم کرد همه این صحبتها را به دیگر نمایندگان منتقل کنم.
در پایان این دیدار نماینده های کارگران با هشدار به دولت و مجلس اعلام کردند: وضعیتی که امروز بر کارگران ایران تحمیل شده است قابل دوام نیست و هیچ سرکوبی نمیتواند مانع اعتراضات کارگری به وضعیت فلاکتبار کنونی شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول خرداد ماه ١٣٩٢